Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Jul 23, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

TRASEE TURISTICE BAIA MARE: Poiana Neamțului – Șaua Trei Stejari – vârful Ferigii – Pleștioara – valea Usturoi

TRASEE TURISTICE BAIA MARE: Poiana Neamțului – Șaua Trei Stejari – vârful Ferigii – Pleștioara – valea Usturoi

Traseu: valea Borcutului – Poiana Neamțului – Șaua Trei Stejari – vârful Ferigii – Pleștioara – valea Usturoi

Obiectiv: Valea Borcutului, Castelul Pocol, vestigii miniere, valea Toncii *(valea Neamțului), Poiana Neamțului, poiana și vârful Pleștioara, valea Usturoi

Localizare: Maramureș, Munții Igniș, Baia Mare

Itinerar: Baia Mare – cartier Valea Borcutului – Castelul Pocol – 7 km

Marcaj turistic: din Șaua Trei Stejari cruce albastră; după vârful Ferigii (700 m) cruce albastră și triunghi albastru; din Pleștioara (803 m) pe valea Usturoi vechiul marcaj turistic badă roșie e fost înlocuit cu cruce roșie

Tip traseu: excursie în circuit

Grad dificultate: mediu

Echipament necesar: adecvat anotimpului, bocanci de tură, bețe de trekking

Lungime și durată: 5 ore și 30 de minute – 6 ore, circa 17-18 km

Diferenta de nivel: aproximativ 650 m

Recomandări: harta zona turistică Baia Mare – Tăuții Măgherăuș din seria Gutinul turistic, an 2005

Avertismente: habitat de mistreți, urși, vipere; zone pastorale – stâne cu câini ciobănești

Căi de acces: din Baia Mare prin Parcul Municipal în amontele văii Usturoi cu retur prin Șaua Trei Stejari – Poiana Neamțului – Castelul Pocol din Valea Borcutului sau invers, așa cum e descris mai jos

Mijloace de locomoție: autobuzul urban nr. 5 Baia Mare – Castelul Pocol; autoturism personal; mountainbike

Sugestii de cazare: cort

Descriere traseu:
Traseul debutează în Baia Mare – cartierul Valea Borcutuluistația autobuz Castelul Pocol. Mergem pe valea Borcutului, în amonte, spre fosta Mină Sofia și Aurum. De acolo la dreapta, în amontele văii Toncii (Neamțului) pe drumul forestier. Rămâne pe stânga un loc de popas și BS II/84, în dreapta construcțiile Puțului IPEG Valea Neamțului și drumul ce suie la dreapta spre vârful Elena și fosta zonă minieră Borzaș II. Aici e un indicator silvic și alt loc de popas, sub un carpen.

Deviem prin vad, înainte și la stânga, intrăm în Poiana Neamțului invadată de ferigi și, pe liziere, cu mesteceni. Imediat apare o mică pepinieră silvică pentru castani comestibili și o stână a șindreștenilor. Trecem iar prin vad și continuăm prin Poiana Neamțului. Apare marcajul albastru mountainbike. Urmează o bifurcație la stânga, spre zona Iojica și înainte, spre Șaua Trei Stejari, prin codru matur de fag.

După 1 oră atingem Șaua Trei Stejari – marcaj cruce albastră. În dreapta poteca suie spre vârful Elena. Continuăm la stânga. În pădurea rărită de fag și gorun apare afinișul. Bs II/71 apare imediat la stânga șleaului de TAF.

Suim spre vârful Ferigii precededat de o defrișare vastă, cu belvedere spre vârful Șindilitu de deasupra Lacului Nistru, Tăuții Măgherăuș, vârful Iricău, Borzaș II, vârful Elena. Trecem pe lângă Bs II/70 și ajungem după 2 ore, suind șleaul spălat de torente, abrupt, pe vârful fără nume, cu valea Lungă la dreapta și obârșia văii Iojica la stânga, cu belvedere spre N-NV către Piatra Tisei de Nistru și vârful Paltinu din apropierea Pietroasei. Vârful e pe jumătate defrișat în versantul S-SV dinspre valea Lungă. Vârful Ferigii – 700 m – e peste obârșia văii Lungi, la SE.

Coborâm spre o șa în care atingem obârșia văii Lungi care curge-n dreapta, la stânga obârșia văii Iojica – repere Bs II/115 și marcajul cruce albastră. Suim lejer, ocolind prin V-NV-E vârful Ferigii de pe care apare o belvedere, prin rariștea de fagi monumentali, spre Poiana Pleștioara, vârful Pleștioara. La stânga vârfului Ferigii – atins după 2 ore și 30 de minute de la debut – spre NV, în văgașul lăstărit de fag, apare un observator de vânătoare.

Imediat din dreapta, la E de vârful Ferigii, apare marcajul turistic triunghi albastru care debutează în Parcul Municipal de unde suie pe Măgura Băii, pe lângă Piatra Virgină, în final ajungând pe vârful Pleștioara.

Poteca-drum de TAF, băltos pe alocuri, coboară ușor spre o șa după care suie printr-o matură plantație de zadă și molid intercalată cu făget spre platoul V-SV și drumul auto forestier al Pleștioarei – reper Bs II/65 marcat pe o piatră, în mica poieniță, și un carpen cu săgeată, marcaje cruce albastră și triunghi albastru. Se poate sui pe marcajele cruce albastră, triunghi albastru și vechiul marcaj bandă roșie, pe vechea potecă pastoral-turistică la pinul solitar din Poiana Pleștioara SV sau, continua pe drumul forestier înierbat la stânga (duce spre Tocastru), depășind obârșia văii Bartoșa (la stânga) și, sub arini maturi, două vechi izvoare cu utilizare pastorală în dreapta. Imediat un drum de TAF spălat de torente suie alert în dreapta *E-SE – prin Poiana Pleștioara. Marcajul albastru cu săgeată – mountainbike – indică dreapta, prin pajiștea denivelatei poieni cu mesteceni pe liziera E-N, în continuare puțin rămasul făget neexploatat forestier.

După 3 ore și 30 de minute de la plecare ajungem lângă pinul solitar – loc de popas. De aici, spre S-SE se vede Baia Mare – reper coșul de fum de la defuncta PHOENIX SA iar mai spre dreapta Măgura Băi – împădurită. După popas puteți sui la E circa 100 m, pe vârful Pleștioara (803 m) continuând la N spre vârful Tocastru – Ulmoasa – Poiana Seituri – vârful Bagneu – Frăsineasa – Pietroasa sau la dreapta în jos (lăsând în poienile din stânga un refugiu turistic UE) spre Șaua Dia, în continuare de-acolo, prin Văratice (la stânga) spre Baraj Firiza sau înainte, pe lângă vârful Strâmba, pe deasupra văi și Carierei Sf. Ioan, către Dealul Florilor – Muzeul Etnografic – Stadionul Municipal.

Varianta cea mai rapidă de coborâre spre Baia Mare este spre SV-S, pe fostul marcaj bandă roșie înlocuit cu cruce roșie, în avalul văii Usturoi – circa 2 ore până în parc, trecând pe lângă numeroase locuri de popas cu bănci și mese, 2 mici cascade, un vestit izvor cu apă naturală (necarbogazoasă), depășind Bs II/ 143, Bs II/141 și apoi Bs II/167, spre final lăsând în stânga fosta pensiune-restaurant Usturoiu și apoi o stație de compresoare dezafectată.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This