Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la May 23, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Defileul Lăpuşului: Peteritea – Dealul Dintre Hotare – Custura Vimei – Custura Cetățelei

Defileul Lăpuşului: Peteritea – Dealul Dintre Hotare – Custura Vimei – Custura Cetățelei

Traseu: Peteritea – Dealul Dintre Hotare – Custura Vimei – Custura Cetățelei

Obiectiv: Defileul Lăpuşului la înfloritul narciselor – Dealul Dintre Hotare, Custura Vimei şi Custura Cetăţelei

Localizare: Maramureș, Defileul Lăpușului mal stâng – Peteritea – Vima Mică – Sălnița

Itinerar: Baia Mare – Tg. Lăpuș – Răzoare – Peteritea circa 65 km

Marcaj turistic: -

Tip traseu: drumeție în circuit

Grad dificultate: mediu

Echipament necesar: adecvat anotimpului; teren foarte accidentat, recomandată încălțămintea aderentă și bețele de trekking

Lungime și durată: 16 km, circa 8 ore

Diferența de nivel: 250-300 m

Recomandări: harta turistică Defileul Lăpușului, an 2012, de verificat prognoza meteo

Avertismente: nu vă expuneți pe custuri stâncoase, belvederi riscante pentru a evita accidentele; de asigurat apa potabilă de la plecare

Căi de acces: din Peteritea prin Dealul Dintre Hotare

Mijloace de locomoție: curse Baia Mare – Tg. Lăpuș și de acolo locale spre Peteritea – Vima Mică; autoturism personal

Sugestii de cazare: cort, pensiuni din Tg. Lăpuș, Răzoare

Descriere traseu:
Plecăm din din Baia Mare spre Târgu Lăpuş. Continăm spre RăzoarePeteritea. Traversăm depresiunea localității Peteritea lăsând în stânga, pe o culme secundară, străjuită de un pâlc de molizi, biserica de lemn monument istoric. Suim lejer către răstignirea de pe culmea Dealului Dintre Hotare (care separă Peteritea de Vima Mică).

Panorama se desfăşoară de aici către Culmea Breze, Ţibleş, Hudin, cu muncei acoperiţi de codri de foioase, separaţi de văi. Aici solul argilos al pajiştii devine clisos după averse. De la răstignire pornim pe jos pe un drum de căruţă ce trece pe lângă baliza topo din lemn (dărâmată) din vârful Dealului Dintre Hotare apoi de-a coasta spre afundul defileu nordic scurt al văii Hijii, spre confluenţa cu râul Lăpuş, rămânând la dreapta către Peteritea.

Parcurgem în coborâre o zonă colinară cu doline. În pajiştea scundă primăvara pot fi admirate specii florale precum Viola aetolica, Viola tricolor, Orchis morio şi Dactylorhiza maculata iar mai încolo Orchis pauster (ultimele trei fiind orhidee). Culmea împădurită, tăiată la N de un drum de TAF, rămâne în dreapta în timp ce ne deplasăm spre o gospodărie abandonată pitită-ntr-o livadă de pruni.

De aici suim uşor înspre dreapta, dăm într-un drum de TAF ce ne scoate-ntr-o poiană cu fânaţă şi ienuperi caracteristici pentru Defileul Lăpuşului. Urmărim prin făget drumul marcat de-o parte şi de alta de bolovani drapaţi cu muşchi – conglomerate gresoase grosiere. Spre N versantul, din ce în ce mai abrupt, fiind flancat frecvent de megaliţi din conglomerate gresoase alveolate. După 40 de minute suntem într-un luminiş de la capătul S al Custurii Vimei, acolo unde descinde capătul unui drum de TAF ce suie avântat dinspre râul Lăpuş (aici apar dolomitele).

În continuare ne deplasăm spre N parcurgând treptat Custura Vimei bine conturata, stâncoasa şi îngusta. Arboretele se răresc, apar mestecenii şi gorunii iar printre ei restrânse belvederi spre râul Lăpuş, mai ales înspre dreapta (amonte SE-E) şi mai puţin înspre stânga (S-SV), însă acolo apar abrupturile sur-negricioase sau sur-bej ale pereţilor dolomitici ce ţin de Culmea Pietrei (din zona peșterii Casa Pintii sau Casa de Piatră și a Pietrelor Scrise). La cel mai de sus (NE) se vede puțin din arcada portalului, scund, al peşterii Casa de Piatra /Casa Pintii – mai ales când codrul nu e deplin înfrunzit și iarna). Flancul stâng, abrupt, arid, e drapat de primăvara cu un rar covor de iarbă crudă.

Pe dolomite apar coloniile mixte de Saxifraga şi Sempervivum tectorum, iar la poalele fagilor, gorunilor şi mestecenilor rari, Pecetea lui Solomon – Polygonatum odoratum – alături de narcise – Narcissus radiiflorus – albe.

Facem un popas după care suim pe Custura Vimei la bolovanul belvedere de unde, privind spre N, putem admira stâncăriile abrupte ale Pietrei Cerbului şi, la dreapta lor, prima parte a căderii de ape a Cascadei Pişătoarea de pe valea Curetiului apoi mai la dreapta, porţiunea finală a văii Braniştea curgând dinspre Preluca Veche – Valea Arinului spre confluarea cu râul Lăpuş în mal drept.

La stânga, pe versantul E-SE al Culmii Pietrei, împădurit cu foioase, se remarcă mai bine cele trei zone de abrupturi dolomitice situate pe trei niveluri diferite, în baza celui superior (NE) o parte din portalul peşterii Casa Pintii.

De pe Custura Vimei nu se poate însă admira (precum de pe Piatra Cerbului) bucla nordică în U a Lăpuşului, doar o bucată din braţul SE-E, frânt şi cu un prag cu repezişuri al acestuia. Ne deplasăm înapoi pe custură (spre S) ajungând la luminişul cu drum de TAF ce suie dinspre E, făcând o buclă strânsă pentru a continua în coborâre uşoară spre SV.

Continuăm pe această variantă cu aspect de alee străjuită în stânga de conglomerate gresoase alveolate drapate cu muşchi, la baza lor versantul fiind acoperit de afiniş. După circa 150 m se aud în dreapta în jos scurgerile unui curs de apă. Abandonăm drumul (care ne-ar îndepărtat treptat de râul Lăpuș) pentru a descinde pe versantul înclinat şi presărat cu megaliţi conglomerat gresoşi spre confluenţa a două sălbatice, stâncos-dolomitice, pâraie cu ruperi de pantă, mini cascade şi praguri cu şiroiri-şuvoaie şi marmite.

Brusc schimbăm direcţia de deplasare spre NV, parcurgând în aval pârâul Drăştior al cărui flanc stâng este format la un moment dat de un perete stâncos vertical, cu înguste brâne, integral acaparat de muşchi iar spre poale de flori portocalii şi rare flori liliachiiu-albastre de măzăriche – Vicia cracca. Cursul văii, accidentat, alunecos din cauza muşchilor şi aluviunilor dar şi dizolvării-şlefuirii milenare de către apă a dolomitelor care lăsă pe alocuri vederii frumoase lapiezuri, e frecvent blocat cu arbori doborâţi, învăluiţi cu muşchi.

După circa 2 ore și 30 de minute de la debutul turei ajungem la confluenţa pârâul Drăştior cu râul Lăpuş, de aici urmând în suiş tangent malul stâng, stâncos, insinuându-ne spre poalele spectaculosului martor de eroziune dolomitic cu aspect de donjon medieval numit Piatra Corbului. O potecuţă abia vizibilă speculează abil zona V-NV a acestuia insinuându-se printre stâncării şi conducând către lunca Jugastrului, un colţ uitat de lume cu o fostă gospodărie cu casă trainică, pivniţă din piatră, şură, grajd din bârne lipite cu lut, o pivniţă separată clădită din gresii, nuci, cireşi şi pruni în jur.

Căutând poteca în avalul Lăpuşului se dă în lunca îngustă acaparată de bălării, păducei şi sălcii, mai apoi într-o terasă din stânga, continuând deplasarea spre Gura Vimei, remarcând dincolo de Lăpuş lunca largă de la capătul SV al Culmii Pietrei şi Podurilor Vimei. Traversăm prin vad modesta valea Vimei pentru a urma în suiş lejer un drum de TAF, râul Lăpuş curgând din ce în ce mai jos în dreapta.

Aici, în dreapta drumului, pe un arid pârâiaş se ivește unul din rarele izvoare cu apă potabilă din zonă, amenajat cu un mic ciurgău. Drumul de TAF se orientează spre SV şi în final spre V, lăsând vederii prin breşele făgetului tot mai apropiata Custura Cetăţelei (o porţiune din peretele său E-SE) şi deasupra ei izolatele gospodării din Dealul Corbului care anticipează coborârârea în serpentine scurte către podul Sălniţei (peste râul Lăpuş).

Ajungem în extremitatea sudică a Custurii Cetăţelei după care ne deplasăm spre N în lungul ei, ajungând la crucea de lemn româno-franceză dintre ienuperi. Coborâm uşor, depăşim o lizieră cu păducel, porumbari şi fagi și atingem Custura Cetăţelei propriu-zisă. Admirăm stâncăriile impresionante la stânga, parţial mascate de făget, şi cu braţul E-SE al râului Lăpuș la dreapta, spre Gura Vimei.

Imediat, avansând pe custură spre N către înşeuarea afundă ce rupe-n două Custura Cetăţelei putem admira şi braţul stâng al Lăpuşului (adică cel S-SV) abia ieşind din marele U ce-şi are maxima flexare la N, la gura văii Morilor şi sub Piatra Ciutei. Sub Custura Cetăţelei, spre E, lunca Lăpuşului e parcursă scurtă vreme de un drum înierbat ce duce spre o mică fostă carieră de piatră în timp ce după impresionantul U malul geografic drept al Lăpuşului devine impracticabil, fiind abrupt şi stâncos dinspre Piatra Ciutei înspre aval şi cu numeroşi martori de eroziune cu alură de turnuri sau degete care ascund în bază grote explorate parţial de către Clubul Speologic Montana Baia Mare. O peşteră, de circa 45 m dezvoltare taie de la E spre V Custura Cetăţelei.

După 4 ore de mers urmează popasul binevenit, admirând hăt spre Podurile Vimei şi Piatra Cerbului acrobaţiile uliilor şi ascensiunea în largi volte, pe caldele temice, ale berzelor negre ce cuibăresc în Peteritea.

De la Custura Cetăţelei o luăm înapoi pe drumul de TAF până la Gura Vimei şi de-acolo în sus spre Vima Mică. Lăsăm în urmă prima gospodărie, apoi altele, treptat intrând în Vima Mică, admirându-i arhitectura specifică, îndeosebi fundaţiile şi pereţii zidiţi din gresii, grădiniţele cu flori. În dreapta văii Vimei, într-o fânaţă, înfloresc spontan narcise sălbatice.

Nu peste mult, în stânga, se ivește prima biserică zidită a Vimei Mici şi, peste valea Vimei, casa parohială greco-catolică, veche, la dreapta. Aici o scurtăm la stânga pentru a vizita bisericuţa de lemn, monument istoric, unul dintre cele mai vechi edificii ecumenice de acest gen din Maramureş, dacă nu chiar cel mai vechi, admirându-i armonia desăvârşită şi crucile, veritabile bijuterii cioplite-n lemn de stejar fixate pe peretele sudic, de-o parte şi alta a scundei şi îngustei uşi, de jur împrejur discret decorată cu motive geometrice şi florale dăltuite în basorelief. Impresionate sunt şi cele două turle inegale, una mică, de deasupra altarului, cu pristolul cioplit în gresii, şi cea mare, de deasupra pronaosului, amândouă având în vârf nişte cruci ortodox-elene din fier forjat.

Revenim la vâlcelul din fața bisericuţei continuăm în sus (spre E) prin pajişte, dăm de o zonă cu pruni şi hăţiş de porumbari, traversăm un versant cu usturoi sălbatic, apoi nişte holde înguste, admirând în dreapta, spre SV, Râpa Vimei, depăşim un pârâiaş modest şi după un parcurs total de 15,7 km şi circa 8 ore de mers, ne încheiem circuitul la răstignirea din Dealul Dintre Hotare. De aici pot fi văzute bisericile din Codru Butesei, Aspra, Dealul Piţigăi, Preluca Nouă, Dealul Paltinu, Preluca Veche, Groape şi mult spre E vârful Hudin iar la dreapta lui piramida Ţibleşului. Îmbarcare și retur spre Tg. Lăpuș – Dealul Pietriș – Baia Mare.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This