Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Apr 18, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Defileul Lăpușului: Custura Cetățelei – Cazanele Mici și Cazanele Mari ale Lăpușului – Dealul Corbului

Defileul Lăpușului: Custura Cetățelei – Cazanele Mici și Cazanele Mari ale Lăpușului – Dealul Corbului

Obiectiv: Defileul Lăpuşului, zona Prelucilor cu o ahitectură specifică, Custura Cetățelei, insula Lăpușului din avalul podului dintre Dealul Corbului-Sălnița, repezișurile spectaculoase ale râului din amonte de confluența cu valea Porcului

Localizare: Maramureș, zona Preluci, Dealul Corbului-Defileul Lăpușului

Itinerar: Baia Mare – Copalnic Mănăștur – Dealul Corbului – circa 45 km (drum dificil în general, macadam desfundat din Copalnic Mănăștur peste Culmea Preluca – Dealul Florii, iarna accesibil doar autoturismelor 4 x 4 dotate cu lanțuri)

Marcaj turistic: inexistent

Tip traseu: circuit etno-arhitectural-turistic

Grad dificultate: mediu spre dificil înedosebi la final ,pe malul drept-extrem de abrupt și accidentat, al Lăpușului datorită

Echipament necesar: adecvat anotimpului, obligatoriu bocanci aderenți, bețe de trekking

Lungime și durată: 6 ore şi 30 de minute – 7 ore, 10-12 km

Diferenţa de nivel: 250-300 m

Recomandări: Harta turistică Defileul Lăpușului, harta topo 1 :25.000 ; de realizat circuitul cu un cunoscător al locurilor

Avertismente:  risc de accidentare gravă la belvederile Custurii Cetățelei sau printre stâncăriile Lăpușului în zona Cazanelor Mici și Cazanelor Mari

Căi de acces: prin Dealului Corbului sau prin Sălnița

Mijloace de locomoţie: autoturism personal sau curse spre Târgul Lăpuș până în Copalnic Mănăștur

Sugestii de cazare: cort, pensiuni, localnici din Dealul Corbului, Sălnița

Descriere traseu:
Plecăm din Baia Mare spre Cărbunar – Copalnic Mănăștur. Deviem la ieșirea estică din localitate (pe la cimitir) și urcuș susţinut (la dreapta) pe Drumul SAPARDULUI care lasă la dreapta vârful Pietrarului trecând pe lângă un mic grup de gospodării din Dealul Mănăşturului, cotește suind la stânga pe Culmea Prelucilor către vârful Dealul Florii (810 m) de unde coboară spre extremitatea vestică a Prelucii Vechi,  respectiv în dreapta spre Dealul Corbului (hâtru botezat de localnici Dealul Prestămânii datorită izolării sale 10-11 km).

După cumpăna apelor de pe Dealul Florii (în dreapta carosabilului) apare crucea de fier susţinută de un eşafodaj de traverse, mai apoi răzleţitele gospodării vestice ale Prelucii Vechi. Către sud se vede Culmea și Râpa Vimei iar mai aproape, spre dreapta, Preluca Nouă (reper biserica străjuită de un pâlc de molizi). Din intersecția cu drumul Prelucii Vechi coborâm în dreapta, spre Dealul Corbului.

Apar primele case, şuri, grajduri tradiţional acoperite cu paie, urmează o zonă silvică, o altă voltă-n pantă accentuată, stânga/dreapta, alunecări de teren. La stânga o gospodărie bine închegată, în spatele ei Birăia (primăria dintâi, veche de patru secole, din Preluca Veche), şuri, grajduri acoperite cu paie, multe în ruină, dincole de ele tumultuoasa valea Morilor ce spală versantul vestic al vârfului Paltinului (730 m, cu radio releu, alt reper).

În jos și spre dreapta se află una din cele mai bine conservate gospodării tradiţionale de Chioar, casă, şură, grajd, staul pentru oi, coteţ pentru păsări şi porci acoperite cu paie groase ce le conferă aspectul unor cuşme.

Continuăm pe drum până acolo unde din dreapta afluieşte o variantă de drum roşietic-lutoasă, podzolică care taie valea Porcului, zona superioară. Drumul SAPARDULUI continuă pe vechea uliţă pietruită a satului. De aici mergem pe jos spre râul Lăpuş, către fosta puntea de legătură cu Sălniţa și podul rutier din beton (drumul e practicabil însă și autoturismelor de teren vara).

Deplasarea prin Dealul Corbului relevă în dosul caselor, grajdurilor, șurilor ori prin ogrăzi ba o grapă, ba un plug arhaic, tocile, râșnițe, sănii pentru atelaje, căruțe tradiționale ori mai noi ștrafuri, cazane de fiert borhotul de fructe pentru celebra horincă de Preluci, câteodată apărând și tradiţionala unealtă, ca un cal bălan de-al lui Ion Creangă, folosită pentru fasonarea draniţei.

În dreapta (vest) curge valea Porcului şi dincolo de ea, separând Dealul Corbului de Aspra, valea Afinişului (aiurea menţionată pe harta topo valea Finişului conform unui localnic Nechita) și valea Stejarului.

Cotim dreapta şi trecem pe lângă o răstignire cu pâlc de pini şi molizi, ajungându-se astfel la una din cele mai prospere gospodării. În stânga se vede o fostă fântână cu ghizdul de stejar distrus și lunca mlăştinoasă a unui pârâiaş. La dreapta drumului apare apoi o cruce-piatră de hotar. De aici mai sunt circa 3-4 km până la fosta punte de peste râul Lăpuş (dispărută în vara 2013) și podul de beton.

Rămâne pe dreapta un mic cimitir cu o străveche cruce dăltuită-n gresii (de aici, coborând printr-o fânață și apoi prin făget la valea Porcului ajungem la cascada Vâltori după circa 1 km). Aproape și la stânga drumului e gospodăria Emiliei Roman (deține minunate şterguri ţesute-n casă, decorate cu imense ruje -trandafiri). În stânga e modesta vale Rea, aproape seacă, în faţă, nebănuibil măcar, Lăpuşul flexat în formă de U de Custura Cetăţelei (alungită SV-NE), dincolo de el limba colinei acaparată de ienuperi pe care nişte francezi au înfipt o cruce de lemn Roumanie-France în 1990.

Panorama fantastică e spre Sălniţa de Jos, cu gospodăriile armonios centrate spre monumentala biserică albă cu turlă argintie. Se coboară la râul Lăpuş urmând şerpuirile descendente ale drumului spre pod. Panta se accentuează, în stânga rămâne o ultimă gospodărie prosperă şi un saivan cu staul pentru oi. În dreapta, prin pădurea de carpen, apare râul Lăpuş și ce-a de-a treia insulă a sa de la debutul defileului în Răzoare.

Trecem pe lângă o altă răstignire ce precede curba accentuată şi-n pantă, decupată-n ruginii calcare. Deviem la dreapta spre o stâncărie-belvedere de unde poate fi admirat râul Lăpuş. La capătul aval al insulei atrage atenția spargerea valurilor peste un prag de şisturi cristaline ce curg din culmea din dreapta. (Privind de pe platoul din Dealul Corbului peste valea Porcului şi valea Afinişului spre Aspra – V – e vizibilă custura stâncoasă, bej-ruginie, ca o creastă de cocoș, a Cetății din Dealul Corbului, care impune o dublă flexare-n U a râului Lăpuş).

Revenim de la turnul blocurilor de şisturi cristaline intercalate cu lentile albe de cuarţite metamorfice spre Răstignire, după care ținem drumul ce ajunge la terasa malului drept, înierbată și aflată la circa 3-4 m deasupra albiei largi aici de 40-50 m, strajuită de sălcii şi arini.

Traversăm peste pod, continuând la stânga pe versantul cu făget și poteci pastorale, traversăm un pârău format în conglomerate dolomitico-gresoase dure, cu aspect de beton. O potecă pescărească îngustă urmează o vreme către amonte malul stâng, din ce în ce mai accidentat care anunţă Custura Cetăţelei. O alta mai largă suie spre culmea platoului, ieşind în pajiştea aridă cu ienuperi invadați de licheni sur-argintii, aproape de crucea de lemn.

Deviem spre stânga, coborând puţin, depăşim o lizieră. În dreapta apare Lăpuşul curgând dinspre Vima Mică pentru a face aici, obligat fiind de Custura Cetăţelei, un mare U. Conglomeratele dolomitice negricioase lasă vedere martorii de eroziune cu alură de turle de biserici îndeosebi pe malul drept, la Piatra Ciutei și gura văii Morilor. Custura Cetăţelei se înalţă spectaculoasă deasupra albiei. O profundă înşeuare o frânge parţial spre sud în timp ce extremitatea NV e acoperită cu făget.

În stânga şi mai ameţitor, curge Lăpuşul abia ieşit din U, cu albia tăiată-n dolomitele ce disimulează formaţiuni speologice, iar dincolo de braţul apei se vede drumul ce suie pe lângă răstignire spre Dealul Corbului.

O oră şi jumătate au fost necesare pentru a ajunge aici şi pentru a admira stâncăriile uriaşe, faliile, surplombele, diaclazele ce au creat mici vizuini/grote. O peșteră uscată, de circa 45 m lungime, traversează E-V Custura Cetățelei iar dincolo de afunda înșeuare, în flancul său V-NV , apare un fragment de zid, vestigiu al vechii cetățui medievale.

Ne reîntoarcem la pod și la drumul Dealul Corbului – Sălnița. Facem o scurtă prospectare în amontele malului drept, pe poteca pescărească, depăşind finalul cascadat pe praguri de dolomite alternând cu cuarţite drapate cu muşchi a văii Rea, cu foarte puţină apă. Un picior stâncos pune capăt deplasării menită să ne conducă vizavi de pintenul nordic al Custurii Cetăţelei.

Retur la pod. Continuăm în avalul malului drept pe terasa cu pajiște, şi ajungem la un picior stâncos, mai apoi la pragurile “Cazanele” Lăpuşului fierbând, in fine la un loc de popas cu masă şi bănci din bârne de lemn. În continuare spre aval malul e din ce în ce mai stâncos şi accidentat, rocile tectonic-haotic aruncate, mai apoi antrenate de viituri şi acoperite de muşchi şi licheni, uneori circulari violacei. Şi malul stâng devine impresionat, stâncos, arid, cu alură de inespugnabilă citadelă.

Scurt popas. În faţă se iveşte culmea stâncoasă, cu belvedere, din care coboară spre râu un picior accidentat. Îl depăşim. “Cazanele Mici” şi “Cazanele Mari” ale Lăpuşului fac loc de-acum unei sinuoase mări liniştite deasupra căreia, pe malul stâng, apare un grohot haotic – La Mese - iar deasupra lui stâncăria ca un cuib de vulturi. În dreapta apare un vâlcel stâncos de sorginte tectonică pe care-l evităm prin stânga, suind spre culme.

Traversăm vâlcelul şi prindem culmea tot mai îngustă şi subit, în dreapta, din ce în ce mai jos, se conturează Lăpuşul în timp ce la stânga apare un larg vâlcel tăiat de un drum de TAF. Curând poposim la cota maximă de altitudine a zonei, pe stâncile şistos cristaline (micaşisturi strălucind orbitor în soare) acoperite de licheni sârmoşi sur-albăstrii.

După ce panoramăm spre Sălniţa, peste codru şi şarpele argintiu-şoptitor al Lăpuşului, continuăm pe culme iar la stânga apar izolatele gospodării ale din Aspra, mai apoi cele sudice ale Prelucii Noi iar la dreapta drumul din Dealul Corbului spre pod și Sălnița pe care coborâsem la râul Lăpuş, în dreptul gospodăriei Emiliei Roman. Pentru a reveni la mașină refacem drumul străbătut dimineaţa.

Circuitul se încheie după 6 ore şi 30 de minute de marş în care parcurgem 10-12 km.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This