Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la May 28, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Defileul Lăpușului: Din Prislop la Casa Zmeilor

Defileul Lăpușului: Din Prislop la Casa Zmeilor

Traseu: satul Prislop – Casa Zmeilor - Valea lui Uriș – valea Prislop – râul Lăpuș

Obiectiv: satul Prislop, Casa Zmeilor (cotată GPS N 47-25,619, E 23—32,561, altitudine 419 m), Valea lui Uriș, valea Prislop și râul Lăpuș din Defileul Lăpușului

Localizare: Maramureș, Podișul Someșan, Defileul Lăpușului – flanc geografic stâng – între Prislop și Buteasa

Itinerar: Baia Mare urmând şoseaua naţională spre Dej până pe Dealul Mesteacăn, de acolo luând-o la stânga, pe direcţia Boiu Mare – Vima Mică, deviind 1 km conform indicatorului rutier către Prislop – 49 km

Marcaj turistic: inexistent

Tip traseu: circuit agroturistic

Grad dificultate: mediu

Echipament necesar: adecvat anotimpului

Lungime și durată: 15-16 km, 7-8 ore

Diferență de nivel: 200-250 m

Recomandări: Harta turistică Defileul Lăpușului, an 2012; consultare prognoza meteo

Avertismente: de asigurat apa potabilă din start; atenție pe văiuga cu blocuri și grohote de sub Casa Zmeilor

Căi de acces: din Prislop sau din Buteasa

Mijloace de locomoție: curse Baia Mare – Prislop sau autoturism personal

Sugestii de cazare: cort, localnici

Descriere traseu:
Debut de traseu în Baia Mare pentru a aborda Defileul Lăpuşului dinspre (S) Podişul Someşan având ca prime ţinte valea Boiului şi valea Prislopului, ambele aflate în flancul geografic stâng al râului Lăpuș.

Coborâm circa 3-3,5 km de la biserică, prin stânga văii Prislopului, pe un drum pietruit, fost forestier. Sepentinele conduc spre lunca afundă și îngustă a văii Prislop. În stânga (SV-V) apar râpele calcaroase dintre Buteasa şi Prislop, vizibile de departe (din Preluca Nouă, Dealul Corbului – Aspra – Săhelbe), sub drum, o vale seacă cu foste gospodării tradiționale de Prislop se fală în ruină, la dreapta valea Prislopului şi dincolo de ea, spre E, culmi cu poieni şi făgeturi separând Prislopul de Boiu Mare, la N-NE răzleţite gospodării din Aspra, din jurul Dealului Piţigăii şi Preluca Nouă.

Descindem în lunca văii Prislop aproape de câteva gospodării, unele locuite acolo unde dinspre SV vine un pârâiaş modest şi spre V-NV suie un drum de căruţe. De aici suim pe drumul de car orientat treptat spre N , traversăm fânaţe, livezi de prun, holde înguste apoi, din dreapta, afluiește spre el o variantă dinspre valea Prislopului. Drumul şerpuiește mai apoi spre stânga (NV), ne scoate la o gospodăria solitară a lui Nan Gavril.

De aici continuăm spre Căsâle Zmeilor (conform localnicilor) de dincolo de valea Ursului (pe harta topo), Valea lui Iureş conform unor locuitori din Prislop şi Valea lui Uriş, după familia Nan din Gruiul Boiului – Prislop. O văiugă afundă debutează în dosul casei şi un drum de căruţe o acompaniază prin stânga, coborând în scurte serpentine spre malul drept al Văii lui Uriş. Râpa (calcaros-eocenă) dintre ButeasaPrislop atrage atenţia sus şi în stânga.

Ajungem în Valea lui Uriş, modestă, suim pe malul său geografic stâng până acolo unde o îngustă limbă de molidiş atinge un şleau de căruţe iar spre NV se conturează văiuga cu pârâiaş modest pe care, prin spălarea şi deplasarea tectonică a stratelor de gresii fine, s-a format Casa Zmeilor. Apar două văiugi afunde, din care una cu un prag gresos şi o filiformă cascadă, nu mai înaltă de 1,5-2 m. Ne orientăm spre E, coborâm circa 100 m pe o culme şi în stânga apare pârâul accidentat, tăiat în stratele groase de gresii.

După 1 oră și 45 de minute de la debutul traseului, coborâm spre grota Casa Zmeilor puţin afundă (circa 1,8-2,5 m) , largă de aproximativ 5-7 m şi înaltă de 1,2-1,5 m. Spre E, aproape, sub stratul de gresii groase de circa 0,8-1,2 m, se află o altă grotă, mult mai mică şi fir de apă. De-o parte şi alta a văiugii străjuiesc blocuri paralelipipedice de gresii fracturate tectonic şi drapate cu muşchi. În aval de grotă, pe vreo 40-50 m lungime, albia văiugii e accidentată cu aceleaşi blocuri mari de gresii prăvălite din versanţi dar şi din tavanul Casei Zmeilor care (conform locuitorilor din Prislop) fusese mult mai mare odinioară.

De la grota formată prin spălare şi dislocarea stratelor coboarâm în câteva minute la molidişul şi drumul de căruţe de pe malul stâng al Văii lui Uriş, continuăm în avalul acesteia pentru a ajunge la râul Lăpuș. Treptat se conturează un drum de căruţe tăiat prin albia văii în micaşisturi şi apoi în şisturi cristaline. Treptat valea, orientată SE, căpătă aspectul unui îngust şi pitoresc defileu, pe alocuri cu pereţi şistos cristalini înalţi de 5-8 m. Un pârâu ce vine dinspre Buteasa (V) afluiește în Valea lui Uriş. Descindem în lunca văii Prislop la o străveche răstignire.

Următorul nostru obiectiv, confluenţa văii Prislop cu râul Lăpuş (spre NE) e la circa 5 km. Rămân la dreapta ruinele unei foste gospodării. Fostul drum forestier acompaniază din ce în ce mai aproape malul stâng al văii Prislop apoi se strecoară printr-un tunel vegetal străjuit spre V-NV de stâncării şistos cristaline, pereţi discontinui, alteori brâne cu înguste terase suprapuse, pe alocuri tăiate de cursul unor modeste pâraie, unul mai spectaculos, deosebit de accidentat.

Cel puţin două drumuri vechi de căruţe suie spre V-NV legând valea Prislopului de valea Buteasa. Din dreapta (S) afluiesc în valea Prislop două pâraie mai măricele, cu albii accidentate, valea Stânii şi mai apoi Valea lui Octavian (netrecute în harta topo 1:25.000), conform unor ţărani din Buteasa. În valea Prislop apar ochiurile stagnante, repezişurile, meandrele săpate-n şisturile cristaline. Acesta cotește treptat spre NE şi în final către N, apropiindu-se de confluenţa cu râul Lăpuș.

Ajungem la podul de beton de peste valea Prislop, impracticabil, spălat de viituri în partea de SV. Coborâm în albia accidentată pentru traversare. De aici valea Prislop mai are de parcurs circa 100 m, printre stâncării, pentru a conflua-n malul geografic stâng al râului Lăpuș în timp ce poţiunea finală a drumului forestier înierbat continuă cam tot atâta, dar spre NE, de la capătul său coborând o potecă pescărească şerpuită. Zona e frecventată de pescari și braconieri (dovadă vetrele de foc și urmele campării).

După patru ceasuri de la debut suntem la râul Lăpuș – reper borna silvică VI sau poate VII/110 marcată, greu lizibil, pe trunchiul unui arbore invadat de muşchi. Megaliţi şistos cristalini impresionanţi acoperă malul stâng al Lăpuşului scurtă vreme acompaniat de o potecuţă pescărească ce conduce spre un mic platou marcat de o bornă de beton. De aici, în aval mal stâng, ar fi de parcurs circa 2 km până la gura văii Buteasa, dar versantul e teribil de accidentat, stâncos şi dificil de urmat. Facem popasul, apoi o luăm înapoi spre podul spălat de viituri.

1 oră și 15 minute avem nevoie pentru a face drumul în amontele văii Prislop până la răstignirea de la confluenţa cu Valea lui Uriş (vreo 3,5 – 4 km) şi în continuare, spre SV, încă aproximativ 1,5 km până la debutul traseului propriu-zis, lăsăm în dreapta drumului vestigiile a două foste gospodării tradiționale de Prislop marcate de tufele de liliac, mai apoi una singură, din stânga drumului străjuită de câţiva molizi. Departe, sus, către S, din marea vegetală a livezilor, apar ca-n basm acoperişurile sur-şindriluite ale caselor din Prislop.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This