Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Feb 28, 2014 în Trasee montane, Trasee turistice | 0 comentarii

Târgu Lăpuș (Borcut-Inău): Șatra lui Pintea

Târgu Lăpuș (Borcut-Inău): Șatra lui Pintea

Traseu: Baia Mare – Târgu Lăpuș – Borcut – Inău

Obiectiv: Muntele Șatra lui Pintea (1040 m altitudine), manastirea Șatra si schitul Satra Pintii

Localizare: Maramureș, zona orașului Tg. Lăpuș, Munții Lăpușului

Itinerar: Plecare din Baia Mare spre Tg. Lăpuș – 45 km cu variante în continuare prin Borcut-Inău (52 km din Baia Mare), Dumbrava, Stoiceni, Costeni

Marcaj turistic: nu există, spre Costeni Drumul Băi marcat pentru mountain bike până la Cornu Șetri

Tip traseu: excursie, speoturism ori turism religios, cu ocazia numeroaselor hramuri ale Mănăstirii Șatra

Grad dificultate: moderat, dificil în condiții de iarnă

Echipament necesar: adecvat anotimpului, recomandabile bețele de trekking

Lungime și durată: din Inău pe Șatra Pintii și Șetrița, la schit, cu retur în Inău pe Prihod-6 ore și jumătate – 7 ore, circa 12-14 km

Diferența de nivel: 550 – 600 m

Recomandări: vezi harta Regio – Defileul Lăpușului, an 2012; de avut în vedere obiectivele turistice apropiate precum Lacul Dobricel – lac antropic, vizitarea bisericilor de lemn, monumente istorice din Costeni (2), Cupșeni (2), Libotin, Rogoz (2), una dintre ele monument UNESCO – cea cu capete de mânji la căpriori) precum și satul Izvoarele de pe valea Bloaja, cu o altă biserică de lemn, monument istoric; recenta descoperire a Speo Clubului Montana din Baia Mare între stâncăriile vulcanice SV ale Șatrei lui Pintea – avenul afund de aproximativ 42 m; pe Șatra lui Pintea, partea E, la capătul superior al unui picior extrem de accidenta și abrupt, cu turnuri spectaculoase, se află o grotă antropică cu portal N - Peștera Pintii, conservând până vara târziu neaua iernii. Se mai poate vizita zona care include satele Inău – Costeni, Cupșeni, Libotin și Rogoz conservă cel mai consistent și fidel arhitectura, portul, datinile, obiceiurile și tradițiile specifice pentru Țara Lăpușului. La S de Șatra lui Pintea, în dreapta vechiului drum auto-forestier dinspre Dumbrava, e Căsuța lui Iacob și Izvorul Pintii; în apropiere e și un vechi pândar cinegetic aparținând Ocolul Silvic Tg. Lăpuș. Destinație turistică pentru orice anotimp.

Avertismente: risc de accidentare pe platoul cu grohote masive din Șatra lui Pintea (poalele SV-S) ca și la eventuala expunere din zona stâncăriilor cu belvedere din SV – Custura Pintii și S, de-o parte și cealaltă a torentului grohotos (mai mereu sec) ce-și are obârșia sub șaua sudică a platoului montan; aceleași riscuri există abordând piciorul E-SE al Șatrei, suind dinspre Costeni spre Peștera Pintii; zonă cu urși.

Căi de acces: dinspre Borcut prin Inău pe valea Tieului, din Borcut pe vechiul drum de pe Dealul Ursoaia în Inău, din Tg. Lăpuș prin Dumbrava sau Stoiceni ori prin Rogoz – Libotin – Costeni (în acest caz porțiunea de circa 2 km din bifurcația Cupșeni – Costeni e pietruită, toate celelalte variante sunt asfaltate); din Ciocotiș se poate sui de asemenea pe o veche potecă spre zona V a Șatrei lui Pintea; o frumoasă variantă de există dinspre Izvoarele (Bloaja) suind spre S, pe lângă Cornu Șetri în poiana Șetrița, la schit; deși lungă, poate cea mai spectaculoasă e varianta Borcut – Lacul Dobricel – Pădurea Ungurească – Șatra lui Pintea

Mijloace de locomoție: autobuz, microbuz spre Cernești – Ciocotiș ori spre Tg. Lăpuș apoi autobuze locale spre satele limitrofe acestuia, autoturism personal, mountain bike

Sugestii de cazare: cort, la ospitaliere gazde din satele limitrofe sau pensiuni din Tg. Lăpuș, Căsuța lui Iacob

Descriere traseu:
Cea mai rapidă cale de abordare e din Borcut pe drumul asfaltat din amontele văi omonime, cu trecere pe la vechea moară și-n continuare prin frumosul-scurt defileu al văii Tieiului (tiei semnificând aici chei), ieșim în vatra Inăului.

De la capătul asfaltului se poate continua spre NE cu mașina circa 1 km pe un drum pietruit, lăsând în stânga magazinul sătesc și apoi țintirimul cu cruci de piatră seculare și biserica de lemn deosebit de frumoasă și armonioasă, monument istoric. Lângă ea a fost ridicată o alta, zidită, fără nicio valoare patrimonial-culturală.

Până aici există și o altă variantă de abordare, din satul Borcut pe Ulița de Sus trecând pe lângă bazinul de captare a apei și-n continuare pe serpentinele largi ale drumului pietruit de pe Dealul Ursoaia, traversând astfel culmea Dealului Pietriș, singura cale de acces odinioară către satul Inău (7 km) din Borcut. Această variantă oferă extraordinare panorame spre Hudin, Țibleș, Tg. Lăpuș, Culmea Breze, Culmea Vimei și debutul Defileului Lăpușului în zona Răzoare.

Drumul pietruit continuă de la cele două biserici în sus și la dreapta, apropiindu-se, în dreptul unei vechi case tradiționale, aproape de valea Tieului (flanc geografic drept).

De aici se abandonează autoturismul, traversăm valea pe o punte apoi ograda unei gospodării tradiționale și ieșim într-o uliță îngustă orientată spre NV ce conduce în câteva sute de metri, printre pitorești case și gospodării, spre Culmea Prihod – largă, cu holde rare și ogoare înguste, parcursă de un vechi drum de car SV-NE, ulterior cu numeroase tufe mari de alun și fagi rari înspre SE.

În urmă și la dreapta, spre valea Dobricel, rămâne Dealul cel Mare, mai apoi Pădurea Ungurească și șaua largă a cărei traversare SE permite accesul la drumul auto forestier Dumbrava – Șatra lui Pintea. În porțiunea superioară Culmea Prihod e limitată spre S-SE o veche plantație de molid. Un drum sinuos de TAF conduce prin rariștea fagilor seminceri spre haoticele grohote mari de la poalele Custurii Șetrei-cu spectaculoase ace și turnuri andezitice sur-ruginii aducând de departe unor vestigii de cetate medievală.

Spre E, la circa 250-300 m de Custura Șetrei, dincolo de conul de dejecții grohotoase ale unui torent, se remarcă un alt grup de stâncării aproape la fel de impozante. De la Custura Șetrei se poate panorama spre S-SV în timp ce de la belvederea de deasupra turnurilor S-SE se văd ca-n palmă Mănăstirea Șatra Pintii și-n depărtare vârful Hudin, Țibleșul, satele Costeni, Stoiceni, Dumbrava, orașul Tg. Lăpuș, Culmea Breze și Culmea Vimei.

Se suie oblic pe o firavă potecă trecând pe sub Custura Șetrei până în șa, la liziera superioară; se poate sui și direct pe torentul grohotos-variantă dificilă, solicitantă. Ampla pajiște de pe creștetul Șatrei Pintii a fost plantată cu molid și zadă, azi o frumoasă pădure de conifere. Urmând liziera superioară spre E-SE pe o potecă marcată de succesive cruci și blesteme monastice la adresa femeilor, avem plantația de conifere la N și făgetul matur spre S, ajungem la Peștera Pintii – peșteră antropică.

La N de Peștera Pintii, în ceea ce a mai rămas din fosta pajiște montană, e Șetrița cu Schitul Șatra și Fântâna lzvorul Pintii (un izvor neinspirat captat) și un mic heleșteu circular, la N-NV Cornu Șetrei – 776 m. Spre acesta coboară un drum bolovănos cu un ciurgău cu apă potabilă în dreapta și un pârâu la stânga-aici sunt prezente aceleași cruci cu blesteme monahale la adresa femeilor care s-ar încumeta să ajungă în zona schitului mai mereu pustiu.

Returul se face pe unde s-a urcat, opțional la N spre Izvoarele, la NV în Ciocotiș, la E, pe Drumul Băi, în Costeni, la SE în Stoiceni, la S în Dumbrava sau la SV pe valea Dobricelului, trecând prin dreapta Lacului Dobricel și ieșind în Borcut pe la vechiul borviz din valea Drăguiasa la Ulița de Sus și în cele din urmă la noua biserică din Braniște.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This