Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Feb 28, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Țara Lăpușului: Prin Fisculaș, la Tăul lui Țuli, Râpa Vimei și Custura Cetățelei

Țara Lăpușului: Prin Fisculaș, la Tăul lui Țuli, Râpa Vimei și Custura Cetățelei

Traseu:

- Baia Mare – Șurdesti – Tg. Lăpuș – Dămăcușeni – Vima Mare – 76 km (asfalt)

- Râpa Vimei – Sălnița Pod – 8 km *(macadam)

- Sălnița Pod – Peteritea – Tg. Lăpuș – Groși – Baia Mare – 77 km *(din care 7 km pe macadam)

- total parcurs auto – 161 km

- total tură 10 ore și 45 de minute

- pietonal – zona Tăul lui Țuli – 30 minute

- circuit pietonal Râpa Vimei – 2 ore și 30 minute

- circuit pietonal Custura Cetățelei – 2 ore și 30 minute

Obiectiv: Tăul lui Țuli, Rîpa Vimei, Custura Cetățelei

Localizare: Maramureș, Țara Lăpușului

Itinerar: Baia Mare – Șurdesti – Tg. Lăpuș – Dămăcușeni – Vima Mare

Marcaj turistic: trasee nemarcate turistic – prezente panouri info-hărți aferente Defileului Lăpușului, flanc geografic stâng

Tip traseu: excursie

Grad dificultate: mediu

Echipament necesar: adecvat anotimpului

Lungime și durată: 5 ore și 30 minute

Diferența de nivel: -

Recomandări: obiective antropice semnificiative colaterale: bisericile UNESCO Șurdești și Plopiș, biserica de lemn Lăschia, biserica de lemn Peteritea și Vima Mică, biserica de lemn, monument istoric din Jugăstreni. Pe întreg parcursul pot fi admirate activități zoo-pastorale ancestrale și, deocamdată, destul de multe case și gospodării autentice, specifice Fisculașului și Țării Lăpușului

Avertismente: deosebit de periculoase indiferent de anotimp abrupturile conglomerat gresoase ca și accesul în Grota buzunar din peretele nordic ale Râpei Vimei și parcurgerea SV-NE a Custurii Cetățelei spre vestigiile ruiniforme ale Cetățelei – risc de alunecare și prăbușire-n prăpastie

Căi de acces: pentru cei dotați cu autoturisme 4×4 poate fi recomandabil returul de la Sălnița Pod prin Dealul Corbului – Dealul Florii – Copalnic Mănăștur -* macadam, panta mare, drum îngust *(impracticabil iarna pe nea sau gheață); există și varianta returului în Baia Mare de la Sălnița Pod via Românași – Boiu Mare (*macadam)- dealul Mesteacăn – Șomcuta Mare pe șoseaua naționala reabilitată excelent

Mijloace de locomoție: autoturism, autobuz

Sugestii de cazare: Pensiune relativ nouă, cu heleștee, în Sălnița

Descriere traseu:
Plecăm spre FisculașȚara Lăpușului via Șurdești - Tăul lui ȚuliRâpa Vimei - Custura Cetățelei. Dănești, frumoasă belvederea vetrei rurale cu siluete de biserici și Dealul Mândra Vedere.

Continuăm spre ȘurdeștiDealul Cornului, deviem către LăschiaVadCopalnic Mănăștur. Vizităm monumentele istorice UNESCO din Șurdești și Plopiș. Revenim la șosea și continuăm spre Lăschia. Aici vizităm biserica de lemn, monument istoric. În față începe derularea Culmii Preluca – abruptul nordic.

Traversăm spre E Copalnic Mănăștur, Rușor și Cernești, Dealul Pietriș (se poate vizita Poiana Soarelui – tabăra de sculptură Florian). Ne oprim pe dealul Pietriș și panoramăm spre Cufoaia, Borcut, Tg. Lăpuș, Țibleș, Șatra Pintii. Trecere prin Tg. Lăpuș spre E, către Dămăcușeni – reper turla bisericii transilvanice.

Înainte de Dămăcușeni ieșim din șosea și urmăm spre S drumul pietruit până la Tăul lui Țuli. Spre E zărim Hudinul și Țibleșul, la N, piramidal, împădurita Șatră a Pintii apoi dealurile erodate ale Rogozului și Lăpușului, în fundal culmea Munților Lăpușului.

Revenim în Tg. Lăpuș și continuăm spre Răzoare. Oprim înainte de podul peste râul Lăpuș la pragul șistos cristalin cu granați de pe stâncăriile micașistice. Ne deplasăm tot auto spre dolinele ce preced cariera de calcare a Văleniului Lăpușului, iar de-acolo prin Ponorâta, spre Peteritea și Dealul dintre Hotare. Vizităm țintirimul și biserica de lemn, monument istoric, din Peteritea. Continuăm către Vima Mică cu vatra satului răzlețit punctată de turlele bisericilor.

Din Vima Mică urmăm ascendent stânga asfaltul ce duce-n Vima Mare. Un șir de plopi flanchează drumul. În cumpăna apelor, la V de Râpa Vimei, abandonăm autoturismul continuând pe jos, prin pajiște, spre E, la trovanții conglomerat gresoși risipiți pe pășune. Râpa Vimei oferă vederii în peretele V-SV înalt de 40-50 m abside, firide, mici abriuri, înguste galerii. În partea nordică pereții mai înalți sunt separați de vâlcele seci cu săritori *( iarna placate cu sloiuri și torente glaciare).

Râpa Vimei se vizitează prin baza stâncăriilor, către N-NE-E. Peretele se înalță, face o unghiulară inflexiune SE-E după care apare o primă diaclază cu portal îngust de grotă. La câțiva metri înainte și spre dreapta e marea diaclază de sorginte tectonică și Grota buzunar, cu planșeu grohotos ascendent, îngustă de cel mult 1 m, înaltă de 6-7 m și afundă cam tot atâta, cu pereții verticali conglomerat-gresos.

La câțiva zeci de metri E de diaclază alungit circa 30 m e un abri înalt de un stat de om, cu galerii de viezuri sau vulpi. Peretele continuă cam 100-150 m spre E , fiind ferestruit în două locuri de seci torente cu săritori, spre pădurea Braniștei. Dacă privim de aici spre N zărim Vima Mică, dincolo de ea, intuibil doar, se află Defileul Lăpușului, deasupra sa Aspra, Prelucile, Fața Groapelor și Culmea Preluca.

Returul îl facem pe același traseu sau pe curba inferioară V de nivel după care, ne îmarcăm în autoturism, și continuăm 8 km pe macadam spre Sălnița și Sălnița Pod. O răstignire cu marcaj rutier indică direcția spre Sălnița și Dealul Corbului. În depărtare apare Piatra Cerbului, la N de ea Dealul Paltinu. La Sălnița Pod există un mare panou info turistic cu hartă.

După panoramarile în amonte și aval de pe pod suim înspre E-NE prin făgetul din dreapta punctat cu conglomerate dolomitice grosiere, și poposim curând pe Custura Cetățelei marcată cu o cruce de lemn. De la cruce se deschide o largă panoramă S-SE spre râul Lăpuș, gura văii Vimei, Râpa Vimei, Dealu Corbului, Piatra Ciutei și finalul văii Morilor.

Obiectivul vizat e la NE, pe stâncoasa și accidentat – îngusta Custură a Cetățelei. Poteca e vagă, orientându-se spre o mică înșeuare care duce pe cea dintâi spinare aridă. Lăpușul e-n dreapta dar și-n stânga custurii, precum un amplu U ocolitor prin capătul promontoriului său NE și pe la gura văii Morilor, Piatra Ciutei constituind malul geografic drept al văii Morilor către Dealu Corbului.

În stânga Custurii Cetățelei există o firavă potecă medievală ducând spre o afundă șa, trecând pe lângă martori de eroziune ce rămân în dreapta. Din șa poteca o ține costiș pe stânga după care suie pe un mic vârf al custurii, nu mai lată de 50-80 cm, orice alunecare putându-se solda cu o tragedie.

În continuare poteca ține stânga custurii până spre capăt, acolo unde în urmă cu secole existase un invincibil punct de observație și refugiu pentru vremi de restriște. Revenim cu atenție pe aceeași potecă, apoi putem prospecta stâncăriile dolomitice vestice după care coborâm pe unde am urcat până la podul peste râul Lăpuș.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This