Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Apr 3, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Țara Chioarului (zona Preluci): Din Copalnic pe valea Domoșa în Copalnic Deal, Preluca Nouă și Aspra

Țara Chioarului (zona Preluci): Din Copalnic pe valea Domoșa în Copalnic Deal, Preluca Nouă și Aspra

Traseu: Copalnic – valea Domoșa – Copalnic Deal – Aspra – Preluca Nouă – Copalnic Deal – Copalnic

Obiectiv: zona rurală Preluci cu arhitectură tradițională de Chioar cuprinsă între Coplanic Deal – Preluca Nouă – Aspra – Dealu Corbului

Localizare: Maramureș – zona Preluci – Defileul Lăpușului, flanc drept

Itinerar: Baia Mare – Copalnic – valea Domoșa – Copalnic Deal, circa 25 km

Marcaj turistic: -

Tip traseu: drumeție

Grad dificultate: ușor spre mediu

Echipament necesar: adecvat anotimpului

Lungime și durată: aproximativ 24 km; 8-9 ore

Diferența de nivel: 350 m

Recomandări: harta Defileul Lăpușului; de consultat în circuit hărțile mari amplasate în diferite locații rurale prelucane

Avertismente: -

Căi de acces: prin Copalnic, suind în Copalnic Deal pe valea Domoșa, în amonte; vara mai ales e posibilă abordarea dinspre Șomcuta Mare – Ciolt – Buteasa Pod – Codru Butesei

Mijloace de locomoție: curse Baia Mare – Târgu Lăpuș, până în Copalnic; autoturism personal

Sugestii de cazare: cort sau la localnici

Descriere traseu:
Plecăm din Baia Mare spre Copalnic. Traversăm podul peste râul Cavnic la Copalnic. Iarna se poate parca în apropierea bisericuţei de lemn, monument istoric restaurat 2012, cu turla bulbucată și influenţe baroce (ca la bisericile de lemn – monument istoric - din Lăschia sau Valea Chioarului) – la confluenţa dintre valea Domoşa cu râul Cavnic, mal stâng.

De aici mergem pe jos (iarna) pe valea Domoșa, în amonte, iniţial pe malul geografic drept, mai apoi pe cel stâng. Urmăm serpentinele drumului care în 6 km şi 1 oră și 45 de minute conduce în Copalnic Deal marcat de o succesiune de cătune, gospodării izolate, răspândite pe versanţii cu pruni şi peri sau acaparaţi de carpen fag, mesteceni şi cireşi sălbatici.

Drumul pietruit continuă spre Aspra – Codru Butesei – podul peste râul Lăpuş – Buteasa Pod și suie în cele din urmă spre Dealul Colnic, făcând legătura cu Buteasa, Ciolt şi Şomcuta Mare. Admirăm din start valea Domoșa cu albia accidentată a cursului inferior, marcată de roci sedimentare spre cursul său mijlociu, cu calcare bej-ruginii frumos stratificate vertical, mai apoi din nou sedimentar cu aspect de flish-uri friabile şi-n final şisturi cristaline. Versanţi-s apropiaţi, extrem de povârniţi şi tăiaţi de pâraie cu albii în praguri.

Înainte de-a face ultima voltă spre Copalnic Deal, în dreapta, apare un pâlc de zadă și cele dintâi gospodării de Chioar răzleţe, cu şarpante din goz (paie de grâu). Imediat ajungem pe culme, la răspântia drumului ce-o ia spre E pentru a ajunge în Preluca Veche, şi SV, continuând spre Preluca Nouă şi Aspra. Doi molizi străjuiesc în stânga cimitirul miniatural, în fundal e chilugul deal Poieni.

Spre sud, la circa 70-80 m apare o vilă etajată și oribilă și stridentă. Prunii, unii seculari, generează particularul definitoriu al profund frământatului relief cu aspect de podiş. Bătrâni pruni aliniaţi de-o parte şi alta a drumurilor, alţi pruni conturând nicicând colectivizatele proprietăţi, clăi de fân aciuate printre pâlcuri de pruni, spaliere bătrâne cu viţă de vie preced prispele străvechilor case. Vâlcele afunde conturate de huceaguri (tufișuri) de porumbele, aluni, păducei, cărpinişuri, dulăi ocrotind ţarcurile cu ciopoare mici de oi ţurcane, în ultimii ani și capre.

Continuăm spre Aspra urmărind unduirile, suişurile şi coborâşurile drumului. O şură ţuguiată la stânga, cu spatele din lobe de stejar pe care atârnă-n conservare roţi de căruţă. De aici apare Valea lui Crăciun (obârșia) şerpuind spre Aspra. Dincolo de ea, într-un pâlc de molizi, se iveşte turla argintie a bisericii vechi din Preluca Nouă. Pe versanţi apar gospodării izolate sau frumos grupate, nu mai mult de 10-12 la un loc.

Urcăm într-o culme pe care supravieţuiesc câteva case, şuri şi grajduri vechi aciuate la poale de cireşi, pruni, mesteceni şi stejari. Continuăm o vreme pe platou după care urmează să coborâm spre răspântia cu drumul ce duce-n Întrerâuri la dreapta şi înainte către Aspra şi Codrul Butesei.

Tiemetieul (cimitirul) ruşilor apare la următoarea răspântie, în huceagul dens de salcâmi, acolo unde drumul Asprei o ia la stânga (S). Un pin negru străjuiește crucile, majoritatea butucănos-trainice, din lemn, ale micuţului cimitir în care, alături de localnici din zona Chioar au fost puşi să-şi doarmă eternul somn etnici ucrainieni ce lucraseră în urmă cu un secol la exploatarea pădurilor din Defileul Lăpuşului şi Cavnicului.

Drumul ia aspectul unui îngust şleau străjuit la dreapta de codrul de foioase iar la stânga de livada cu solitara gospodărie cu de toate dotată şi nelipsitul grajd cu şarpanta ţuguiată drapată cu şomoioage de paie înegrite de vremi. De aici putem admira suliţa bisericii greco-catolice deservind enoriașii acestui cult din Codru Butesei, Aspra şi Preluca Nouă.

Departe, dincolo de Dealul Colnic, râul Lăpuş, Cetatea Chioarului şi Berchezoaia atrage atenţia Cornul Pleşii. Prisnelului Văraiului şi Prisnelului Vălişoarei, la dreapta sa un muncel împădurit-ţuguiat ce domină Curtuiuşul Mare şi Fericea iar hăt departe Meseşul şi-apoi santinelele E-NE ale Apusenilor.

Coborâm din culme trecând pe lângă alte gospodării tradiţionale, unele cu faţadele lipite cu lut peste pereţii de lemn, spoite-n albastru ultramarin şi pe-alocuri decojite. Apar alte şuri cu uşi imense de brad migălos şi estetic ornate, apoi o casă bătrână gata să se năruie, pitind sub streaşină o coşniţă de papură împletită şi-apoi lipită cu lut pentru albine.

Spre sud, dincolo de râul Lăpuş, se conturează dealurile împădurite ale Vimei Mici şi Mari, Râpa Vimei şi o carieră de andezituri intruzive. Tot într-acolo dar la niciun km, sunt gospodăriile satului Aspra grupate în jurul celor două biserici ortodoxe, una străveche, din lemn şi cu pereţii lipiţi, spoiţi ultramarin, cu şarpanta neagră-şindriluită, cealaltă mai nouă, zidită, trainică dar micuţă, cu turla argintată de galvanizata tablă.

Au trecut 5 ore de la plecare. Spre SV se văd sporadicele gospodării din cătunul Săhelbe. Continuăm spre Preluca Nouă urmând preţ de-un ceas poteca şcolarilor din Aspra, traversând afunda vale inferioară a lui Crăciun.

Suim poteca de-a coasta iar în dreapta rămâne un pâlc de ienuperi tipici Defileului Lăpuşului şi un pin. Ieșim la o gospodărie mărginaşă din Preluca Nouă după care dăm în drumul de căruță ce conduce în sus spre biserica din Preluca Nouă precedată de-o poartă maramureşană atipică.

De aici mergem lejer, pe drum, spre Copalnic Deal. Coborâm către Copalnic. În avalul văii Domoșa admirând spre N vârful Mogoşa şi platoul vulcanic al Gutâiului. În circa 1 oră și 20 de minute ajungem din Copalnic Deal în Copalnic.

De vizitat la capătul văii Domoşa bisericuţa de lemn din pâlcul de molizi. Prin faţa bisericuţei suie spre SV un vechi drumeag ce leagă Copalnicul de Copalnic Deal, accesibil îndeosebi în sezonul cald, străjuit de seculare cruci de hotar.

Întreg circuitul presupune aproximativ 24 km și merită a fi parcurs cât mai lent pentru a descoperi și a savura reminiscențele străvechii civilizații din Preluci.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This