Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Feb 28, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Țara Chioarului (Buciumi): Ulița Pietrei

Țara Chioarului (Buciumi): Ulița Pietrei

Traseu: valea Bârsăului – Ulița Pietrei

Obiectiv: formațiunea carstică Ulița Pietrei, peștera din diaclază, Valea Rea

Localizare: Maramureș, Țara Chioarului, sat Buciumi, comuna Valea Chioarului

Itinerar: Baia Mare – Șomcuta Mare – Buciumi, la cariera de calcar de pe malul drept al văii Bârsău – 30 km

Marcaj turistic: -

Tip traseu: excursie

Grad dificultate: ușor

Echipament necesar: adecvat anotimpului, recomandabile bețele de trekking, teren accidentat

Lungime și durată: circuit de circa 5-6 km, 3 ore, aproximativ

Diferența de nivel: 200 m

Recomandări: nu intrați în peștera din Ulița Pietrei, pereți și tavan intens tectonizat, instabil, risc de desprindere roci și accidendare, posibilă blocare în galerie; obligatoriu de deplasat în echipă de minim 3; la circa 1 km E-NE există o a doua Uliță a Pietrei, mai recentă și mai mică, precum și un mare amfiteatru carstic invadat de arborete și arburști orientat spre N, obârșie a văii Rea

Avertismente: pe Ulița Pietrei de regulă primăvara devreme înghețul/dezghețul și infiltrarea apei din topiri/ploi generează desprinderi de roci din pereți, îndeosebi din cel mai înalt, vestic; de deplasat cât mai departe de perete

Căi de acces: prin cariera Buciumi, în amontele malului geografic drept al văii Bârsău, pe la gura văii Rea și saivan apoi în sus spre SE, prin huciul de fag, carpeni, ienuperi și pini

Mijloace de locomoție: curse de autobuz sau microbuz Baia Mare – Valea Chioarului, autoturism personal

Sugestii de cazare: cort

Descriere traseu:
Plecăm din Baia Mare spre Şomcuta MareBuciumi (30 km pe şoseaua naţională Dealul Mesteacăn – Dej – Cluj Napoca). Ieşim din Buciumi iar în dreapta rămâne moara şi brutăria, imediat după vechea distilerie de alcool, la stânga, micul heleşteu de pe malul drept a Bârsăului, după podul de peste valea Curtuiuşului. La scurt timp pe dreapta şoselei apare stâlpul unei antene-releu TV, lângă ea o parcare și un birt. Vizavi e o altă parcare.

Din parcare admirăm spre est (dincolo de valea Bârsăului cu origini în Dealul Mesteacăn şi afluenţi dinspre Vărai şi Duruşa) Ulița Pietrei (capătul), un picior calcaros galben-ruginiu, puternic erodat, precedat de un huci cu frecvenţi pini şi izolaţi ienuperi.

Aici începe traseul. Luăm rucsacii şi ne deplasăm direct spre malul stâng al Bârsăului (netraversabil primăvara devreme și după zile cu averse abundente). Dacă Bârsăul are debit mare și nu poate fi traversat prin vad se revine în Buciumi pentru a trece podul spre cariera de calcar.

Din incinta carierei se merge pe valea Bârsăului, în amontele malului geografic drept, printr-o fânaţă, mai apoi pe lângă o holdă, având valea flancată de arini în dreapta. Apare un drum de căruţe străjuit de pruni, pe care îl traversăm în zona saivanului de la gura cu aluviuni calcaroase a văii Rea, ce vine din stânga, confluând cu Bârsăul.

Începem un urcuș lejer spre sud, de-a coasta, traversăm huciul dens de alun, carpen şi soc apoi un vâlcel larg. Apar aici și câteva izvoare-scăldători de mistreţi și urme frecvente de căprioare. Ajungem în desetul de păducel, porumbele, corn şi sânger intercalat cu liane de curpen. Ieșim astfel la pâlcul plopilor, reper luat de la plecare, pe un picior cu pajiştea punctată de siluetele pinilor şi ienuperilor.

Suim spre est și ajungem la o zonă intens erodată, cu aspect sur-nisipos-albicios, apoi imediat într-o veche livadă de pruni, la ştuţul unei sonde de prospecţiuni geologice. De aici, privind spre nord-est zărim intrarea în Uliţa Pietrei precedată de un vâlcel precedat de un hăţiş impenetrabil. Privind spre sud vedem Valea Chioarului şi Dealul Mesteacăn, la dreapta enclava Duruşei şi culmea spre Stanca Râpei și Cornu Pleşii din Vărai.

La vest se desfăşoară perspectiva-n amontele văii Curtuiuş, spre Curtuiuşu Mare şi Fericea, în prim plan dealurile aride, cu huci şi pajişte punctată de ienuperi. Mai departe atrage atenţia un fel de faleză de calcare, parte a Podişului Someşan. Spre nord-vest domină verdele întunecat al pădurii de molid şi pin a Buciumului.

Găsim cu greu breşe în spinosul huci pentru a intra în Uliţa Pietrei, frumoasa formaţiune geologică, practic o clivare (diaclază) accentuată a calcarelor produsă pe direcţia est-vest rezultând un aven și câteva mici grote și galerii, alteori o profundă fractură, consecutiv producerii acesteia rezultând un prelung culoar cu aspect de uliţă pietruită.

Ajungem sub Uliţa Pietrei, peretele sudic stâng, și admirăm bolovănişul stratificat-instabil, galben-auriu, eroziunile multimilenar strungite de ape şi vânt, apoi accedem în uliţa propriu-zisă. Imediat, la dreapta, se ivește o galerie-aven orientată nord-sud, largă de circa 70 cm, la câţiva metri mai în faţă, în peretele estic ceva mai scund, blocată de un bolovan aflat în instabil echilibru, o altă galerie cu diametru de circa 50-60 cm. Aici apare și o vegetală ciudăţenie, rădăcina unui fag intarsiată oportunist în fisura calcarelor.

Suim versantul din dreapta pentru a ajunge deasupra la Uliţa Pietrei, și ieșim într-o păşune cu pini. De aici panoramăm podişul departe spre est, până la valea Rea, obârșie, şi apoi flancul drept, arid-calcaros, și depistăm ici colo posibile cavitaţii. Departe, spre nord, e o minunată privelişte spre Buciumi, vârful Pietroasa – Piatra Tisei de Nistru – Şaua Triholmuri de la limita cu Ţara Oaşului.

Revenim spre Uliţa Pietrei în extremitatea sa nordică, impresionaţi fiind acolo de profunzimea clivării/fracturii, înălţimea pereţilor, cel vestic atingând probabil 25-30 m. Coborâm în uliță și contatăm că în porţiunea nordică aceasta e bifidă ca o inegală limbă de şarpe. Un braţ scurt spre nord-est, un altul mai lung, impresionant, cotind-o spre vest-nord-vest, creând o crevasă afundă cu adâncimea de la 3 m la peste 10 m. În fundul uliţei apar frecvent feriguţe limba cerbului. În fractura sudică apare deschiderea unei galerii înaltă de circa 2 m, largă de vreo 70 cm, posibil continuând spre vest-nord vest cu acea adâncă crevasă.

Urcăm versantul vestic, apoi mergem spre sud până la crevasă. Aceasta nu poate fi traversată şi atunci urmărim malul ei drept până aproape de capăt. Traversăm și continuăm spre sud acompaniind fidel buza abruptă drapată cu tufe de păducel, corn, curpen şi măceş agasante. Ajungem aproape de capătul sudic şi în lipsa alternativei coborâm din nou între pereţii faliei legați de trunchiul unui fag dezrădăcinat de furtuni. Mergem prin fundul uliţei spre capătul său nordic, în pajiştea degajată. Până acum de la debut s-au scurs circa 2 ore.

După un popas scurt pornim spre vest pe un picior de pajiște degajat și ajungem la o bornă topo din beton de unde putem panorama spre pădurea de pini de deasupra distileriei şi morii/brutăriei Buciumi dar şi spre nord, spre satul Buciumi şi turlele argintii ale bisericii.

Continuăm apoi spre nord prin hăţiş și printre pini pentru a ieși cât mai curând în pajiştile cu holde înguste sau livezi bătrâne de pruni ale văii Rea, versant stâng. Apare un drum de culme şi o altă bornă topo din beton, pajiştea aridă fiind invadată de pini şi tufe de ienupăr.

Întâlnim apoi un alt drum de căruţe şi canalul unei aducţiuni de apă pentru cariera de calcar pe care urmând-o spre nord, după circa 2.45 ore de la plecare, se încheie circuitul la Ulița Pietrei pe malul drept al Bârsăului, la carieră.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This