Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Nov 20, 2016 în Articole noi, Trasee montane, Trasee turistice | 0 comentarii

Munții Maramureșului (Repedea): Capul Groșilor

Munții Maramureșului (Repedea): Capul Groșilor

Traseu: Baia Mare – Repedea (în continuare pe jos) – valea Repedea – Izvorul Grănicerilor – Capul Groșilor

Obiectiv: Capul Groșilor

Localizare: Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului, Repedea, pe frontiera NE cu Ucraina

Itinerar: Baia Mare – Sighetu Marmației – Leordina – Ruscova – Repedea – circa 120 km, asfalt

Marcaj turistic: nemarcat, zonă de frontieră

Tip traseu: excursie

Grad dificultate: mediu spre dificil, în condiții hibernale

Diferența de nivel: 1100 m

Echipament necesar: adecvat anotimpului

Lungimea și durata: vara, de la fostul District Silvic Repedea, în amonte de valea Repedea, până la fostul Pichet Grăniceresc Smereceni (6 km) și de-acolo în sus pe drum auto-forestier, în final de TAF. După Izvorul Grănicerilor se ajunge la Capul Groșilor în circa 5 – 5 ore și jumătate. Accesul auto se face până la fostul Pichet Grăniceresc Smereceni și se continuă deplasarea pe jos la Capul Groșilor, timpul de mers fiind de 2 ore și jumătate.

Recomandări: Traseu extrem de solicitant în condiții de iarnă, recomandabil celor cu multă experiență, perfect antrenați și echipați. Traseul se parcurge obligatoriu în echipe de minim 3-5 membri. De consultat harta Parcul Natural Munții Maramureșului, elaborată de către administrația asociației, cu sediul în Vișeu de Sus.

Avertismente: risc de avalanșe de pe versanții văii Repedea superioară, posibile antrenări de roci/stâncării; vara, atenție la câinii stânelor, urși și vipere; zonă de frontieră, este obligatorie posesia de documente de identitate și în prealabil trebuie anunțată Poliția de Frontieră referitor la intenția deplasării în zonă, cu precizarea traseului montan.

Căi de acces: Baia Mare – Ruscova – Repedea – fostul District Silvic Repedea, vara până la fostul Pichet Grăniceresc Smereceni

Mijloace de locomoție: curse, microbuze Baia Mare – Repedea, autoturism personal

Sugestii de cazare: cort, la gospodăriile etnicilor ucrainieni din Repedea

Descriere traseu:
Din centrul comunei Repedea, se merge în amontele văii omonime aproximativ 3 km, până în dreptul fostului District Silvic Repedea. Din acest punct, se urmează valea Repedea spre obârșii. În dreapta, se desprinde curând traseul turistic spre Pietriceaua, Lacul Vinderel, vârful Farcău (1957 m alt. – cel mai înalt din Munții Maramureșului) și Vârful Mihailec (1918 m alt., la E de Farcău și lacul Vinderel). Drumul vechi a fost spălat de o mare viitură, cel nou taie piciorul Săhleanu prin bază, după care suie, în 6 km, până spre gura văii Vinderel și apoi la fostul Pichet Grăniceresc Smereceni.

De acolo, drumul continuă spre N, trecând pe la văcăriștea Dancu (de unde se poate aborda Piciorul Dancu ce suie dinspre SV pe Vârful Farcău, trecând pe la un observator de vânătoare și o tradițională locație de stână).

Pentru a ajunge la Capul Groșilor, din fața fostului pichet se trece prin vad valea Repedea, după care se continuă spre NV-V pe un drum forestier, apoi pe drum de TAF cu aspect de șleau afund, printr-o pădure tânără. Astfel, după un urcuș dificil, se ajunge la Izvorul Grănicerilor, de unde se pot lua provizii de apă, pentru că până sub Șaua Paltinul (unde începe urcușul lung spre vârful Pop Ivan – 1937 m alt.), aproape de Capul Groșilor nu mai sunt alte surse.

De la Izvorul Grănicerilor se deschid perspective extraordinare spre Pietriceaua (E-NE), cu două vârfuri ce se aseamănă cu cocoașele unei cămile asiatice, cea vestică împădurită cu conifere și făget, cu formațiuni carstice, cea estică stâncoasă, mai înaltă și mai spectaculoasă.

La stânga de Pietriceaua se vede lunga șa Rugașu, care continuă printr-o șa afundă spre vârful Mihailec. La V de acesta e șaua largă în care se află lacul Vinderel, iar la stânga acestuia piciorul stâncos ce suie avântat spre vârful Farcău. De la Izvorul Grănicerilor spre SV se vede Culmea Tomnatec și, parțial, șaua Paltinul.

După popasul la izvor se urmează drumul de TAF, pe direcția SV-V, care iese prin pădurea de molid și brad (decimată după anul 2000) pe pajiștea de la Capul Groșilor, aproape de un fost mare saivan. La mai puțin de 400 m NV e frontiera cu Ucraina. Capul Groșilor reprezintă o veche destinație cinegetică. Aici, primăvara foarte devreme pasionații genului pot asista la rotitul cocoșilor de munte, ritual avifaunistic extins până spre molidișurile vârfului Tomnatec (la N de vestita Poiană a Narcieselor Săhleanu – Tomnatec).

Datorită exploatării silvice extinse pe mari areale și distrugerii vechilor drumuri pastorale, respectiv împânzirea versanților cu numeroase și derutante drumuri de TAF, în lipsa marcajului turistic și a unui cunoscător al locurilor și traseului, riscul rătăcirii este iminent, îndeosebi pe vreme neprielnică și vizibilitate redusă.

De menționat și faptul că nivelul precipitațiilor pluviale sau sub formă de ninsori în Parcul Natural Munții Maramureșului este mare, iar schimbările meteo survin extrem de rapid, imprevizibil, locurile de refugii lipsind după ce stânele, sălașele de vărat și iernat au dispărut treptat.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This