Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Feb 28, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Dănești: Cheile Dănești de pe valea Izvorul Bulzului

Dănești: Cheile Dănești de pe valea Izvorul Bulzului

Traseu: Baia Mare – Baia Sprie – Șișești – Dănești - valea Izvorul Bulzului – Cheile Dănești

Obiectiv: Cheile Dănești, valea Izvorul Bulzului

Localizare: Maramureș, sat Dănești din străvechiul Fisculaș, masivul Gutâi

Itinerar: Baia Mare – Baia Sprie – Șișești – Dănești – 25 km, asfalt

Marcaj turistic: triunghi albastru, oribil, neconform standardelor

Tip traseu: excursie/ drumeție, tură montană, alpinism/ cățărare, orientare turistică, speoturism, ecoturism, agroturism, turism cultural, turism religios

Grad dificultate: ușor, moderat, dificil, foarte dificil

Echipament necesar: adecvat anotimpului

Lungime și durată: aproximativ 6 km, 3 ore (se adaugă 3 km și 2 ore pentru a sui din Dănești, pe la Băile Vechi, pe Mândra Vedere)

Diferența de nivel: 100 -150 m

Recomandări: la dus sau la întors, merită vizitate, intrând din Șișești spre Negreia, sculpturile monumentale de sorginte romano-catolică – autor sculptorul amator Kuszko Gavril, școala și biserica monumentală a Leului din Șișești – Vasile Lucaciu

Avertismente: nu există zone riscante periculoase doar dacă se suie în flancul geografic drept al cheilor și se coboară versantul S-SV stâncos, spectaculos pe o veche potecă, în sat, la șosea; în Cheile Dăneşti se găseşte un ciurgău cu apă potabilă-de făcut provizii

Căi de acces: din centrul localității Dănești, de la podul de peste valea Izvorul Bulzului, la V de noua bazilică ortodoxă, pe valea Izvorului Bulzului (în amonte), pe un vechi drum de car

Mijloace de locomoție: autobuz, microbuz spre Cavnic, autoturism personal, bicicleta

Sugestii de cazare: nu este cazul

Descriere traseu:
Pornim din Baia Mare și admirăm la stânga Dealul Ouţu, Bulat, Piatra Corbului, Ignişul, depresiunea Baia Sprie și Mons Medius (Dealul Minei), în depărtare Ciontolanul, Gutâiul şi vârful Mogoşa. După ce ieșim din Baia Sprie încep panoramele spre satele ce aparţinuseră austro-ungar Fisculaşului.

Coborâm spre Dăneşti, iar în dreapta şoselei se ivesc turlele bisericilor şi drumul ce duce spre Bontăieni – Cetăţele – Unguraş, Şindreşti – Dumbrăviţa. În faţă e Dealul Mândra Vedere, la stânga – spre N – bazilica ortodoxă apoi Măgura Dăneştiului. Dincolo de ea Cheile Dăneşti şi mai la NV, cu un versant sudic abrupt, stâncos şi pitoresc, Dealul Tieului (tiei semnificând chei).

Din faţa unui magazin continuăm aproximativ 100 m pe șosea, iar acolo unde valea Izvorul Bulzului trece pe sub pod luând-o spre Hotelul Secret Garden se schimbă direcția spre stânga.

Continuăm pe uliţa în amontele văii Izvorul Bulzului. În dreapta e un mare bazin pentru stocarea apei necesară staţiunii balneo-turistice unde sunt valorificate şi apele mineralelor izvoare sulfuroase, multisecular cunoscute și valorificate în zonă. Câteva gospodării se ivesc la poalele S ale Dealului Tieiului. Zona centrală a Cheilor Dăneşti e formată din stâncării vulcanice-riodacite de Dăneşti.

Depăşim mici cariere empirice şi lăsăm pe stânga un ciurgău, ajungem (vara) la un perete stâncos umed, aleatoriu cu cascadă evantai sau (iarna) la o cortină din sloiuri de gheaţă înalte de 2-3.5 m și întinse pe circa 8 m lățime. În dreapta sus atrage atenţia un perete riodacitic cu o grotă antropică în zona NE.

Urmează treptat ieşirea din Cheile Dăneşti, nu mai lungi de aproximativ 1,5 km. Imediat spre E apar garduri vii iar în dreapta văii Izvorul Bulzului și lunca îngustă de pe malul stâng al văii, de regulă cu clăi de fân. În apropiere e o căsuţă de vacanţă iar îndărătul ei, spre E-SE, culmile cu stâncării şi păduri ale Dealului Muta Mică.

Mai avem de mers 1,5 km, lejer, pe valea Bulzului (în amonte), pe drumul de car, până la un grup de arini, de-acolo suind către stânga (N) pe versantul abrupt aproximativ 200-250 m pentru a ajunge la falica formațiune grobian botezată de localnici Pula Calului, un obelisc riodacitic de Dănești înalt de aproximativ 7-8 m, cu un soclu aglomerat vulcanic grosier de tip brecii negricioase-ruginii și un fel de tichie din aglomerate vulcanice mai fine, dense și negricioase deasupra. Acest obelisc e greu de reperat în perioada cu vegetație, mai ușor iarna și după despuierea arborilor de frunziș.

De aici există opțiunea de a sui accentuat oblic N-NV spre Dealul Blidiriștea, tăind vâlcele afunde și accidentate, descinzând după o voltă mare SV-S la o gospodărie solitară aflată pe platoul Dealul Tieiului, coborând apoi de-acolo printre stâncării impozante și cu belvederi ample spre Dănești și Fisculaș, pe o potecă veche.

Continuând în amontele treptat îngustatei lunci a văii Izvorul Bulzului, în stânga acesteia, aproape de liziera făgetului sau pe versanții acoperiți cu platoșe stâncoase vulcanice, pot fi văzute și alte obeliscuri aglomerat vulcanice însă mai modeste. Urmărirea riguroasă a izvorului spre amonte conduce spre Piatra Bulzului situată sub Arșița, la S de vârful Mogoșa.

Abandonăm valea Izvorul Bulzului și continuând spre E ajungem pe Dealul Crucii, iar de acolo spre Șurdești sau înspre râul Cavnic. Revenind în aval prin Cheile Dănești la șosea se poate sui în stânga pe Mândra Vedere, de-acolo panorama deschizându-se la E-SE spre Dealul Măguricea, iar la S spre Măgura Cetățelei.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This