Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Jun 13, 2016 în Articole noi, Stiri | 0 comentarii

Trei arii naturale protejate din Maramureș, preluate de Muzeul de Mineralogie Baia Mare

Trei arii naturale protejate din Maramureș, preluate de Muzeul de Mineralogie Baia Mare

Coloanele de la Limpedea, rozeta de piatră Ilba și rezervația fosiliferă Chiuzbaia au intrat, începând de la mijlocul lunii mai, în custodia Muzeului de Mineralogie din Baia Mare. Asta după ce reprezentanții muzeului băimărean au elaborat și au depus documentațiile necesare, ca urmare a deschiderii „Sesiunii 1/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate” de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Rozeta de piatră Ilba

Rozeta de piatră Ilba

Convențiile de custodie au fost încheiate, conform Ordinului 1052 din 03.07.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și în custodie a ariilor naturale protejate, în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare. Astfel, la mijlocul lunii mai, directorul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, Ioan Denuț, a fost prezent la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din București pentru a semna convențiile de custodie a celor trei arii naturale protejate de interes geologic din județul Maramureș.

Rezervația fosiliferă Chiuzbaia

Rezervația fosiliferă Chiuzbaia

Astfel, timp de 10 ani, coloanele de la Limpedea, rozeta de piatră Ilba și rezervația fosiliferă Chiuzbaia se vor afla în custodia Muzeului de Mineralogie din Baia Mare, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă determinată de maximum 10 ani. În tot acest timp, instituția de cultură are o serie de obligații, cele mai importante dintre acestea fiind următoarele:
a) să administreze aria naturală protejată în baza prezentei convenţii şi în acord cu planul de acţiune/planul de management şi cu regulamentul ariei naturale protejate şi să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimaţiei de custode;
b) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, conform anexei convenţiei;
c) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecţii eficiente a ariei naturale protejate şi a valorilor patrimoniului natural;
d) să asigure monitorizarea speciilor şi a habitatelor naturale de interes naţional şi comunitar ce constituie obiectivele de conservare din ariile naturale protejate preluate în administrare;
e) să realizeze cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din ariile naturale protejate preluate în custodie;
f) să prezinte autorităţii responsabile un raport anual de activitate, până la sfârşitul lunii februarie a anului următor, privind activitatea desfăşurată în aria naturală protejată, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia realizării obligaţiilor asumate, precum şi alte rapoarte, la cererea autorităţii responsabile;
g) să desfăşoare acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;
h) să înştiinţeze autoritatea responsabilă şi structurile din teritoriu în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural şi cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în custodie.

Coloanele de la Limpedea

Coloanele de la Limpedea

foto: (c) Lucian Petru Goja

 

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This