Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Mar 14, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Defileul Lăpușului: Dealul Corbului – Piatra Cerbului, Cascada Pișătoarea, Preluca Veche

Defileul Lăpușului: Dealul Corbului – Piatra Cerbului, Cascada Pișătoarea, Preluca Veche

Traseu: Dealul Mănășturului – valea Rea – Dealul Corbului – Piatra Cerbului – Cascada Pișătoarea – Valea Satului – Dealul Corbului

Obiectiv: zona rurală din Țara Chioarului, Dealul Corbului – Preluca Veche, defileul râului Lăpuș în zona Piatra Cerbului, Custura Vimei și Cascada Pișătoarea

Localizare: Maramureș, Dealul Corbului – Preluca Veche – 45 km

Itinerar: Baia Mare-Copalnic Mănăștur

Marcaj turistic: -

Tip traseu: excursie

Grad dificultate: mediu spre dificil (datorită variației reliefului accidentat, lungimii și duratei circuitului)

Echipament necesar: adecvat anotimpului, obligatoriu bocanci, utile bețele de trekking la abordarea Cascadei Pișătoarea

Lungime și durată: 9-10 ore, 24-25 km

Diferența de nivel: 450-500 m

Recomandări: în zonă au fost instalate în 2012 panouri-hărți Defileul Lăpușului; în lipsa traseelor marcate turistic din Defileul Lăpușului e bine să mergeți însoțiți de un cunoscător al locurilor; de evitat inutila expunere pe țancurile dolomitice de la belvederile Pietrei Cerbului și din stânga Cascadei Pișătoarea

Avertismente: risc major de accidentare post alunecare și prăbușire la Piatra Cerbului și Cascada Pișătoarea; abrupt și accidentat versantul împădurit pe care se coboară în Cascada Pișătoarea, malul stâng; în condiții de iarnă accesul auto pe valea Domoșa, respectiv pe Drumul Sapardului din Copalnic Mănăștur, ambele aflate pe versantul N al Culmii Preluca, e extrem de dificil și riscant, inabordabil sau practicabil numai cu autoturisme 4×4 echipate cu lanțuri etc.

Căi de acces: din Copalnic, în amontele văii Domoșa până în Copalnic Deal; din Copalnic Mănăștur spre Culmea Preluca – Dealul Florii și-n continuare spre Dealul Corbului; altă variantă posibilă, mai dificil iarna, din Măgureni pe valea Morii până în Valea Arinului și de-acolo în Preluca Veche

Mijloace de locomoție: autobuz sau microbuz interurban spre Copalnic sau Copalnic Mănăștur, autoturism personal, mountain bike

Sugestii de cazare: cort, gospodării rurale

Descriere traseu:
Debut de traseu turistic în Baia Mare, ținta Piatra Cerbului din Defileul Lăpuşului, mal drept, şi Cascada Pişătoarea de pe valea Curetiului. E preferabilă abordarea din Copalnic Mănăştur via Dealul Florii drumul județean (SAPARD) care leagă Dealul Mănăşturului de Preluca Veche şi Dealul Corbului și-n continuare de Sălnița și Vima Mică, traversând podul peste râul Lăpuș în aval de Custura Cetățelei și Piatra Ciutei.

Imediat după Copalnic Mănăştur apare indicatorul Preluca Veche 6 km spre dreapta. La scurt timp încep serpentinele spre poalele nordice ale Dealului Florii, ducând în Culmea Prelucilor şi apoi în Preluci.

Circuitul turistic propus începe în şaua marcată de cele 3 gospodării ale Dealului Mănășturului de unde drumul pietruit face volta stânga suind prin Dealul Pietrarului spre vârful Dealului Florii (810 m altitudine) pentru a se frânge după circa 2 km spre S, lăsând la stânga Preluca Veche, coborând la dreapta spre Dealul Corbului şi spre râul Lăpuş (însemnând 9-10 km).

Ne deplasăm din șa spre S, pe drumul de ţară care ajunge curând în Valea Rea. De acolo suim tangent stânga pe un muncel. După o oră de mers se ajunge pe un vârf cu mesteceni unde apar ienuperii caracteristici pentru Defileul Lăpuşului, mai ales malului său drept arid, dar şi Ţării Chioarului în general, de la Răzoare şi Groape spre Preluca Veche, Preluca Nouă, Dealul Corbului, Aspra, Săhelbe, Codru Butesei şi până în zona Duruşa – Vărai – Vălişoara, adică spre limita cu județul Sălaj şi flancul drept al Someşului.

Traseul ales ne obligă să coborâm în fund de văi, urmat de urcuş accentuat în culmi. Suim versanţi cu făget rar şi mestecăniş apoi dăm de un drum pastoral care ne scoate după aproximativ 2 ore de la plecare pe Secătura (702 m altitudine) la răstignirea cu cruce cioplită-n piatră şi Christ turnat în bronz.

Privind spre V putem identifica Copalnic Deal, Aspra, Preluca Nouă, Piţigaia (vârfuleţul dintre Preluca Noua – Aspra – Codrul Butesei pe care s-a construit o bisericuţă greco-catolică în stil maramureşan). Mergem o vreme pe culmea cu aspect de podiş (multimilenar fund de mare presărat cu cuarţite aluvionare intens rulate/şlefuite).

Reintrăm pe drumul Sapardului coborând în Dealul Corbului. Apar cele dintâi gospodării din Dealul Corbului cu grajdurile şi şurile ţuguiate şi acoperite cu paie patinate de vremi, lângă ele găbănaşele (pătule) pentru cereale şi coteţele pentru porci şi zburătoare, toate confecționate din lobe de stejar. Vârful Paltinului (730 m altitudine), cu releu radio şi linie electrică de medie tensiune apare la stânga.

Coborâm pe drum ajungând la următoarele gospodării. La stânga drumului e o gospodărie ceva mai nouă spre care ne îndreptăm. E de fapt cea mai SV gospodărie din Preluca Veche. Abia la dreapta și dincolo de drum debutează Dealul Corbului, un grup mai mare de case, bisericuţa de lemn şi şcoala se află mai înspre râul Lăpuș (S).

Traversăm spre SE prin livadă, spre fosta birăie (primărie), cea mai veche casă (de patru secole) din Preluca Veche. În apropiere e un grajd tradiţional ţuguiat acoperit cu paie. O potecă duce prin livada spre SE, în Valea Morilor, flanc drept, (eronat trecută pe harta topo drept Valea Morţilor).

Traversăm Valea Morilor pe o punte puţin în aval de confluenţa celor trei văi care o formează: a Satului, cu obârşia în Preluca Veche, a Secăturii, cu un mic cimitir pe malul drept şi cea mai vestică, a Răchiţilor. Relieful frământat ne obligă să ne deplasăm o vreme în amontele malului stâng unde se ivește o potecă îngustă ce suie versantul vestic al Patinului.

Ajungem la obârşia unui vâlcel sec de unde suim oblic dreapta, aflându-ne în lumea dolomitelor, uneori cu aspect de spinări gresoase frânte erodate pluvial-eolian, alteori intercalate cu prundişuri din cuarţite aluvionare.

Curând vedem şanţurile de prospectare geologică. Panoramând (spre S) peste râul Lăpuș vedem Dealurile şi Râpa Vimei apoi culmile lungi scurse de la N spre S începând din Preluca Veche spre Preluca Nouă, Aspra, Săhelbe toate terminate în malul drept al Lăpuşului prin nişte terase semicirculare (primăvara debordând de orhidee precum Orhis pauster, Dactylorhiza sp. etc.).

Mergem către terasa care spre E, adică spre cursul văii Curetiului, formează Piatra Cerbului despicată N-S de Cascada Pişătoarea. Spre V apar gospodăriile din jurul micuţei bisericuţe de lemn (monument istoric) cu şarpantă galvanizată din Dealul Corbului.

Privind spre E, pe vreme prielnică, se observă Ţibleşul şi Hudinul. Numeroși, dispersați, păduceii şi ienuperi, pini silvatici spontani decorează relieful accidentat, Valea Socilor, vâlcelele, ca şi malul drept al Lăpuşului, fiind acaparate de făget şi stejăriş.

După aproape 4 ore de la plecare se ajunge la un şleau de căruţe ce taie făgetul conducând pieziș-descendet până deasupra la Piatra Cerbului cu pereţi dolomitici înălţaţi la 120-150 m deasupra albiei râului Lăpus, acompaniind malul drept al râului spre Dealul Corbului şi Aspra. Aici, spre S, Lăpuşul obligat de Custura Vimei, stâncoasă, realizează o superbă buclă ce-l frânge la 180 grade). Prin mai-iunie stâncăriile sunt înroşite de maci sălbatici scunzi.

După un scurt popas coborâm cu grijă în Valea Curetiului, mal drept, și admirăm Cascada Pișătoarea cu repezişurile amonte și aval precededând prima şi majora cădere de aproximativ 35 m, având drept fundal o parte din bucla estică a râului Lăpuș.

Traversăm Valea Curetiului spre un dâmb dolomitic-accidentat, primăvara debordând de ciuboțica cucului – Primulla veris, galben pal. Suim malul stâng, dolomitic, al Văii Curetiului și întâlnim colonii de urechelniţe – Sempervivum tectorum.

Pentru a coborî la baza primei căderi de apă a Cascadei Pișătoarea trebuie să urmăm iniţial pe o culme sudică descendentă, împădurită, imediat după ce se trece de obârșia unui vâlcel cu torent sec şi săritoare calcaroasă. Coborâm la dreapta pe versantul accidentat, tăind un alt vâlcel umezit de un izvor. Descidem sub Cascada Pișătoare (marea cădere superioară de apă) având drept perete calcarele regresiv erodate şi întunecate ca o pseudo-grotă, pe malul stâng.

Traversăm albia îngustă, alunecoasă datorită șlefuirii dolomitelor și prezenței algelor, coborâm pragul pentru a ajunge deasupra celei de-a doua căderi a cascadei (înaltă de 12-15 m). De aici, înspre aval, Valea Curetiului are de parcurs o ultimă porţiune prin albia înclinată la 30 grade, cel mult 50 m înaintea confluării Lăpuşului (în malul drept).

Pentru a reajunge pe culme e necesar mai bine de o jumătate de ceas. Poposim pe o brână deasupra verticalelor stratificări dolomitice din malul stâng al Văii Curetiului. De acolo mergem evitând larg prin dreapta primul vâlcel, suim în culme apoi urmărim un picior nordic la stânga căruia apare halda unei foste galerii de prospectare geologică aflată în curs de naturală ecologizare.

Apar terasările, iar dolomitele sunt adesea acoperite de minuscule perniţe verzi-aurii de muşchi, mai apoi gardurile vechi din bârne și cabluri de oțel. Păduceii şi ienuperii dispar când ne apropiem de versantul S al Paltinului, la huciul punctat de un solitar pin.

De aici se deschide o panoramă plonjantă spre un apendice al localității Preluca Veche (Valea Arinului) ce conduce spre Dealul Măgureniului şi localitatea Măgureni în timp ce spre E perspectiva se deschide spre succesivele amfiteatre dinspre Groape şi Răzoare.

Spre N-NE apar gospodăriile din Preluca Veche în timp ce turlele celor două biserici se suprapun într-o ascendentă linearitate. Se poate continua pe lângă cele două biserici şi şcoală spre culmea aridă iar de-acolo la stânga, pentru a da în drumul Sapardului.

Optăm pentru o variantă mai directă iar pentru asta, de pe versantul NV al Paltinului coborâm direct în Valea Satului pe care o traversăm, suim pe o potecă cu serpentine ieşind la un mic cimitir familial şi o troiţă. Deasupra acestuia și dincolo de gardul de carpen şi nelipsitul şir de pruni e o gospodărie solitară.

Continuăm pe curbă de nivel, coborâm şi traversăm Valea Secăturii pe sub cimitir. Aici doar Valea Răchiţilor ne mai desparte de Dealul Corbului şi drumul pietruit pe care am mers dimineaţa. Din cimitir suim prin livezi și trecem pe lângă trei gospodării, ajungând pe Secătură, aproape de răstignire.

De aici continuăm pe drumul Sapardului lăsând la dreapta ultimele gospodării din Preluca Veche, ajungând în culme, de-acolo cotim spre V (lăsând în dreapta drumul spre Preluca Veche), depăşim o cruce cu un ciudat eşafodaj sculptural în jurul ei. Trecem peste vârful Florii coborând treptat spre şaua Dealului Mănăşturului. (sunt de parcurs 4,5 km de la troița din Secătura până aici plus alți 1,5 km până la maşină).

Traseul se încheie după 9 ore și 45 de minute în care se parcurg 24-25 km suind și coborând o mulţime de văi şi culmi, de la circa 200 m altitudine până la 800 m, prin aceasta particularizându-se traseele turistice din Defileul Lăpușului, mal drept, începând din Răzoare, terminând în Remecioara.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This