Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Oct 30, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Defileul Lăpușului: Dealu Corbului – Piatra Ciutei – valea Gâdelui – Scărița Asprei

Defileul Lăpușului: Dealu Corbului – Piatra Ciutei – valea Gâdelui – Scărița Asprei

Traseu: Dealu Corbului – Piatra Ciutei – valea Gâdelui – Scărița Asprei

Obiectiv: Țara Lăpușului, Defileul Lăpușului – flancul geografic stâng din zona Sălnița și cel drept în Dealu Corbului apoi din nou cel stâng din zona Românești – valea Gâdelui la Scărița Asprei

Localizare: Maramureș, podișul Someșan, Defileul Lăpușului – Sălnița de Jos, Dealu Corbului și Românești

Itinerar: Baia Mare – Târgu Lăpuș – Vima Mică – podul Sălniței de Jos peste râul Lăpuș – 75 km; de aici se merge spre Românești pentru a continua traseul pe valea Gâdelui la Scărița Asprei

Marcaj turistic: -

Tip traseu: drumeție

Grad dificultate: mediu, cu zone dificile în lipsa potecii și din cauza arboretelor dense

Echipament necesar: adecvat anotimpului; neapărat bocanci aderenți și bețe de trekking

Lungime și durată: întreaga drumeție, incluzând accesul și reîntoarcerea auto presupune aproximativ 9-10 ore (din care vreo 4 ore presupune circuitul la Piatra Ciutei și 2 – 2 ore și 30 de minute vizitarea Scăriței Asprei )

Diferență de nivel: circa 300-350 m

Recomandări: harta turistică Defileul Lăpușului

Avertismente: zone stâncoase, accidentate, văi seci sălbatice

Căi de acces: prin Sălnița de Jos și Dealul Corbului, la final, puțin înainte Românești, în avalul valea Gâdelui la puntea suspendată peste râul Lăpuș și Scărița Asprei

Mijloace de locomoție: autoturism personal; curse Baia Mare – Târgu Lăpuș – Vima Mică

Sugestii de cazare: pensiuni lăpușene, pensiune din Sălnița de Jos, cort

Descriere traseu:
Plecăm din Baia Mare prin Baia Sprie – Şurdeşti – Lăschia – Dealul Pietriş – Tg. Lăpuş – Peteritea – Vima Mică – Sălniţa de Jos. La stânga ne acompaniaza o vreme Culmea Vimei terminată spre V cu impresionanta Râpa Vimei.

Parcăm la capătul S al podului peste râu, ne luăm rucsacii uşori şi beţele de trekking pornind pe drumul pietruit, în serpentine, către Dealu Corbului. Trecem de răstignire, în dreapta rămâne o gospodărie mare bazată pe zootehnie şi pomicultură. Imediat, la stânga, o gospodărie mai modestă. Din nou în dreapta, de asemenea modestă, gospodăria văduvei de vreo doi ani Emilia-Milica Roman. Prin dosul casei acesteia o luăm în sus şi la dreapta (E) pentru a sui pe Piatra Ciutei.

Potecile localnicilor, îndeosebi pastorale, au fost înghiţite în ultimele decenii de deșetul foioaselor intercalate cu păducei, porumbari, măceşi, muri. (Se poate opta pentru continuarea câteva zeci de metri pe drumul ce trece pe lângă micul cimitir – reper molidul solitar – și de acolo, urmărind împădurirea spre E-SE se ajunge la belvederea Pietrei Ciutei). Altfel e de înfruntat huciul întâlnind megaliţi gresoşi alveolaţi apoi, după ce apare printre arbori o zonă din Custura Cetăţelei, ieşim la o belvedere. De acolo panoramăm peste Custura Cetătelei spre lunca stângă a Vimei, în aval de Gura văii Vimei şi-n plan îndepărtat către Râpa şi Culmea Vimei ne edificăm şi orientăm. Zona aridă abundă de corni.

Executăm un traverseu de vreo 150-200 m pe curbă de nivel pe direcţia SV-V, trecem prin mici și pitorești poieniţe cu belvederi spre Custura Cetăţelei şi Lăpușul care face o buclă-n U, cu vârful orientat spre N, spre gura văii Mori. Traversăm un vâlcel sec cu pajişte aridă şi pruni rari ieşim pe o culme şi de acolo, traversăm spre NV un colţ des de cărpiniş şi făget, dăm în drumul ce leagă Sălniţa de Dealu Corbului, şcoală, biserică şi-n final de Culmea Preluca – Copalnic Mănăştur (așa numitul drum al SAPARD-ului).

Ne întoarcem pe el coborând la pod după care, ne îmbarcăm, suim în sens invers spre Sălnița de Sus și în continuare până pe culme, la răstignirea din drumul principal (Vima Mică-Boiu Mare-Mesteacăn) de unde deviem la dreapta spre Româneşti.

La debutul văii Româneştiului sau a Tieiului după localnici, și valea Gâdelului conform hărţii topo 1:25000, o luăm la dreapta. Reper conducta de oţel cu diametrul de vreo 200 mm prin care curge preaplinul apei potabile captată într-un bazin. La stânga, modest, apare pârâul născut dintr-un izbuc provenit din custura de calcare împădurită cu foioase a Româneştiului. Doar câteva sute de metri mai putem continua cu maşina pe şleaul forestier-gospodăresc apoi doar pietonal. O gospodărie solitară se iveşte la stânga drumului. O alta la câteva sute de metri mai jos. Apoi încă una și vizavi de ea o fântână frumos pietruită, cu apă potabilă. Urmărim o vreme malul geografic drept al văii Gâdelui care şi-a săpat defileul modest, dar spectaculos, printre şisturile cristaline. Două sălbatice torente bolovănos-abrupte vin din dreapta spre albia bolovănoasă, formată din şisturi şi micaşisturi ce strălucesc argintii-orbitoare-n soare a văii Gâdelului.

La un moment dat poteca trece pe stânga văii, la capătul său revenind pe malul drept pentru ca șerpuind printr-o poiană cu pajişte să conflueze cu Lăpuşul la circa 20 m aval de puntea de la Scăriţa Asprei. Un ceas e necesar ca să parcurgem frumosul defileu împădurit al văii Gâdelui, în poiană campând vara în corturi pescari și turiști.După admirarea râului și a defileului în sălbatica zonă a Scăriței Asprei ne întoarcem la mașină pe unde am coborât.
Pentru a ajunge în Baia Mare se poate opta pentru continuarea la dreapta prin Boiu Mare – Dealul Mesteacăn – Șomcuta Mare.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This