Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Mar 13, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Baia Sprie: Pe Piatra Corbului

Baia Sprie: Pe Piatra Corbului

Traseu: Valea Chiuzbaia – Dealul Bodoaia – Piatra Corbului – Șaua Bulat

Obiectiv: Piatra Corbului din Baia Sprie, Dealul Bodoaia, arboretul secular de castani comestibili

Localizare: Maramureș, Baia Sprie, Dealul Bodoaia (Someșoaica după localnici) – Munții Igniș

Itinerar: Baia Mare – Baia Sprie – pe finalul Văii Chiuzbaia (aproape de Lukoil) – 11 km

Marcaj turistic: nu există

Tip traseu: excursie – circuit

Grad dificultate: moderat spre dificil-îndeosebi iarna, lipsă potecă, versant cu pantă de 35-40 grade

Echipament necesar: adecvat anotimpului, obligatorii bețele de trekking

Lungime și durată: 2 ore, aproximativ 6 km

Diferența de nivel: circa 300 m

Recomandări: zonă fără izvoare, de asigurat apa din start

Avertismente: abundă mistreții; pe Piatra Corbului risc de alunecare și accidentare gravă – atenție, nu vă expuneți!

Căi de acces: din Baia Sprie, înainte de Lukoil la stânga pe Valea Chiuzbaia circa 150-200 m, în continuare pe jos, inițial spre V apoi la N-NE

Mijloace de locomoție: autobuz urban nr. 8, autoturism personal

Sugestii de cazare: cort, pensiuni

Descriere traseu:
Suim din Baia Sprie spre Chiuzbaia pe Valea Chiuzbăii și ajungem curând la o fabrică nouă, mică, situată la stânga drumului. Prin spatele acesteia, spre V, se desprinde o stradă. O urmăm. Imediat direcția acesteia tinde spre N și ajunge în câteva sute de metri la două gospodării lăturalnice și livezi de pomi fructiferi.

De la gospodării urcă prin livezi, spre NV, un vechi drum de căruță. În față apare pe un picior E al Dealul Bodoaia (Someșoaica conform localnicilor).

Piatra Corbului e formată din roci eruptive-andezite sure. Îndărătul ei, spre NV e Dealul Bulat- 683 m altitudine. În dreapta e Valea Chiuzbaia, dincolo de aceasta spre NE e dealul Roșu (767 m altitudine), la E e Dealul Minei – Mons Medius (730 m altitudine) apoi Ciontolanul, ascuțit și împădurit. Spre SE – e orașul Baia Sprie, iar la S-SV e Tăuții de Sus.

Urmărim ascendent o vreme drumul de car pe direcția NV, ce taie culmea cu livezi a Dealului Bodoaia (unde au fost mine de cărbuni), și ajunge la liziera de goruni și castani comestibili seculari ai acestui.

Continuăm spre o poiană de la N de Dealul Doaica – arie naturală protejată pentru arboretul de castani comestibili (și pe acest deal au existat galerii miniere). Zona S-SE-E a Dealului Bodoaia, sub liziera gorunetului, e tăiată de un drum de TAF ce coboară spre Valea Chiuzbăii, flancul geografic drept. Sub acesta relieful e teribil de frământat datorită alunecărilor de teren, terasele alternând cu zone abrupte aducând unor uriașe doline invadate de huci și hățiș de mur.

Suim la drumul de TAF și-l acompaniem apoi spre NE până în dreptul unor megaliți aglomerați vulcanici de tip brecii și în zona unor arbori seculari scorburoși afectați de un incendiu, doborâți.

De acolo se schimbă direcția de deplasare spre N, suind susținut, direct, pe versantul împădurit și presărat cu stâncării aglomerat vulcanice. Piatra Corbului e la stânga, din ce în ce mai aproape. În dreapta piciorului e o văiugă largă cu originea în Șaua Bulat.

Urcăm pe picior până la nivelul creștetului Pietrei Corbului după care se face un traverseu la S, pe curbă de nivel. După puțin timp poposim la belvederea spre Baia Sprie, Dealul Roșu, Dealul Minei, Ciontolan, Dealul Ciurca. În zilele senine de pe Piatra Corbului se poate admira Gutâiul (vârful Secătura și Gutâiul Doamnei) și vârful Mogoșa (1240 m altitudine).

După 1 ceas de urcuș alert, urmat de o scurtă pauză, continuă de pe Piatra Corbului spre NV prin pădurea în care apar fagii maturi intercalați gorunilor. Ajungem astfel repede în Șaua Bulat. Aici vedem doi arbori uriași, uscați în picioare, decojiți, la dreapta lor un fag imens cu cercuri silvice concentrice alb-roșii și borna silvică I/52. Vizavi, la circa 15-20 m, pe alt fag din Șaua Bulat apare înscrisă borna silvică I/49.

Coborâm din Șaua Bulat spre SV-V urmărind un culoar/pâlnie largă flancată de seculari castani și prezentând succesive praguri-alunecări de teren, având la stânga Dealul Bodoaia, la dreapta e Dealul Bulat, versantul S-SV, și în față o poiană neregulată cu o modestă căsuță de vacanță spre SE și o colibă trainică de lemn la V, în apropierea secularilor castani uriași.

Din Șaua Bulat se poate panorama spre Baia Mare, zona impresionant-inutilului coș de 450 m al defunctului Phoenix/Cuprom SA și partea străveche, E-NE a municipiului de pe râul Săsar. Panorama peste gorunetul și arboretele de castani comestibili ai Dealului Doaica se întinde din Tăuții de Sus, peste iazul de decantare a sterilului, către Satu Nou de Sus.

Coborâm din poiana înconjurată de liziera impresionantă cu castani comestibili uriași pe un drum sinuos de căruță. Curând în față și la dreapta apare un grajd-șură construit tradițional din bârne de lemn, cu șarpanta de azbociment.

Continuăm coborârea prin stânga acestuia, prin livezile frământate, și ajungem la mici grădini împrejmuite cu garduri sumare din cabluri de oțel și lețuri de lemn și la o colibă simplă, paralelipipedică, albă. Trecem prin fața acesteia apoi pe sub un pin negru, solitar, matur. De sub acesta, daca privim spre E, putem vedea drumul de TAF ce ocolește prin poale Dealul Bodoaia, până pe sub Piatra Corbului.

Pe direcția SE apare drumul de căruță, la stânga sa o colibă solitară din livezile prin care am suit, în dreapta acesteia cele două gospodării izolate pe lângă care ne-am început circuitul și pe lângă care revenim spre Lukoil Baia Sprie încheind circuitul după doar circa 2 ore de la debut.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This