Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Publicat de la Feb 28, 2014 în Drumetii, Trasee turistice | 0 comentarii

Cernești: Dealul Pietriș – Cascada Babei – Piatra lui Avram – Poarta Pintii

Cernești: Dealul Pietriș – Cascada Babei – Piatra lui Avram – Poarta Pintii

Traseu: Poiana Soarelui I – valea Babei – Piatra lui Avram – Cascada Babii – Dealul Măgureniului – Grota lui Pintea

Obiectiv: Poiana Soarelui din Dealul Pietriș – Muzeul Florean – sculpturile adunate în taberele anuale, Cascada Babei, Piatra lui Avram și Poarta Pintii

Localizare: Maramureș

Itinerar: Baia Mare – Copalnic Mănăștur – Cernești – Dealul Pietriș – Poiana Soarelui

Marcaj turistic: nu există

Tip traseu: excursie

Grad dificultate: moderat

Echipament necesar: adecvat anotimpului, binevenite bețele de trekking, teren abrupt și accidentat la Cascada Babei și în zona Porții Pintii

Lungime și durată: aproximativ 10 km, 5 ore – 5 ore și 30 de minute

Diferența de nivel: 300 – 350 m

Recomandări: vezi harta Defileul Lăpușului

Avertismente: risc la deplasarea pe valea Babei, Piatra lui Avram și Poarta Pintii – relief grohotos dolomitic, stâncos

Căi de acces: Din șoseaua Cernești – Tg. Lăpuș pe Dealul Pietriș la dreapta, spre Poiana Soarelui I și II

Mijloace de locomoție: curse autobuz, microbuz Baia Mare – Tg. Lăpuș, autoturism personal

Sugestii de cazare: cort

Descriere traseu:
Plecăm din Baia Mare spre Copalnic-Mănăştur, Cerneşti şi Dealul PietrişPoiana Soarelui – locația a numeroase ediţii ale taberelor de sculptură în aer liber devenită Muzeul Florean.

Lăsăm la dreapta sub Culmea Preluca – abrupt N – satul Măgureni, atrag atenţia stâncăriile alb-sure, una mai ascuţită - Piatra lui Avram, formate din dolomite *(carbonat de Ca și Mg). Drumul auto-forestier se desprinde spre dreapta din șoseaua care traversează Dealul Pietriş în dreptul unei statui reprezentând un copil.

După circa 1.5-2 km, traversăm pădurea de foioase cu numeroase doline şi ponoare și poposim în Poiana Soarelui I dominată de opere de artă monumentală contemporană sculptate-n calcar, andezit, marmură, uneori intercalate cu bronz.

Aici abandonăm autoturismul și continuăm pe jos spre cea de-a doua Poiană a Soarelui, mai mică şi ceva mai înclinată, cu sculpturi monumentale vernisate după taberele de sculptură 2003-2005. O vale afundă curge în dreapta prin făget spre SV (Măgureni). În stânga acestei poieni apar pruni şi nuci, dar și o gospodărie izolată.

Ocolim gospodăria prin stânga, coborâm pe un drum de căruţe flancat de ponoare și doline. Una mai mare lăsa vederii gura unui aven în diaclază. Lăsăm la deapta o livadă de pruni apoi o răstignire şi un bazin de captare a apei potabile la stânga, ulterior la dreapta o horincie. În faţă (spre S) atrage atenţia Piatra lui Avram (deasupra malului geografic stâng al cursului superior al văii Babei contină spre Măgureni pentru a aflui în valea Bloaja).

Ne aflăm pe amplasamentul fostului terasament al căii ferate înguste ce lega odinioară Răzoare prin Cufoaia de Măgureni și Cerneşti, tocmai la o fostă gară. Traversăm o zonă clisoasă de pajişte punctată de ienuperi și coborâm spre valea Babei, malul drept, cu albia de cuarţite şi conglomerate, uneori roci sedimentare. Primăvara aici abundă ghioceii și primulele.

Suim pe valea Babei, în amonte, colmatată cu arocament și resturi de arbori. În dreapta ne atrage atenţia versantul abrupt şi accidentat dominat de Piatra lui Avram. Albia micuţei văi, orientată de la S la N, e blocată cu bolovani drapaţi cu muşchi în timp ce bolovanii de pe maluri sunt invadați de feriguţe şi măcriş iepuresc.

Privind spre S, în amontele văii Babei, vedem cascada de pe valea Dosului, la dreapta (V) Piatra lui Avram, o limbă custuros accidentată cu un turn amintind de forma unui deget de uriaş, puţin mai spre E apare o grotă mică. La S de degetul de piatră se înalță Piatra lui Avram propriu-zisă sub formă de stâncării ferestruite de vâlcele abrupte.

De la cascadă continuăm în stânga pe versant, pe un abrupt afluent al văii, și ieșim într-un drum de TAF care acompaniază valea Dosului, în amonte. Urmăm drumul, traversăm valea Dosului și lăsăm în stânga culmea Dealului Frumos, cu mestecăniș și făget tânăr. Ieșim la SV într-o primă poieniţă. Aici conglomeratele, bănuţii de mică, întunecatele blocuri de gresii ne atrag atenţia.

Un drum de TAF continuă la stânga culmii. Îl urmăm, apoi suim la dreapta pe potecă pastorală de pe lizieră și ajungem în cea de-a doua poiană, a stânei. O altă poiană frumoasă se conturează la stânga. Traseul o ține spre S-SV printr-o pajişte cu ruiniformele dolomite, întâlnind amplasamentul a trei foste sonde de prospecţiuni geologice.

La stânga (E-SE) apare Cufoaia iar dincolo de ea satul Borcut. Spre S se desprind văi afunde şi împădurite ce duc spre Răzoare (fostă Maşca) şi incipientul defileu al Lăpuşului, dincolo de acesta apar Dealurile Vimei şi Râpa Vimei Mari. Mult mai aproape, spre SV, într-o livadă de pruni şi rarişte de codru de stejar se vede o solitară gospodărie ce ține de Preluca Veche.

Continuăm suind prin pajiştea aridă spre NV, și ajungem în vârful Dealului Măgureniului (795 m altitudine). Panoramăm de la (SE spre E) vârful Aluniş, Breze spre Ţibleş şi Hudin. În zona vestică a vârfului Dealului Măgureniului, în codrul de fag apare o buză stâncoasă. Este o arcadă dolomitică naturală, Poarta lui Pintea, cu fereastra rotunjită deschisă spre NV.

Până aici traseul necesită circa 3 ore. În dreapta e un hău afund de 300-400 m, împădurit, sub el satul Măgureni. Dincolo de Măgureni, spre N, Cerneşti, Fânaţe, Ciocotiş şi pitită sub codru Trestia. Se vede de aici şi Bulbucul Bloajei, iar la dreapta acestuia Şatra lui Pintea.

Coborâm prin dreapta Porţii lui Pintea și dăm de o mică galerie în diaclaza dolomitică, apoi de o vizuină, ocolim stâncăria drapată cu muşchi şi feriguţe, și ajungem la Grota lui Pintea (gura micuţei grote) a cărei legendă spune că aici şi-ar fi ascuns haiducul comorile care pot fi descoperite doar o dată pe an, în noaptea de Înviere. Spre V se ivește cel mai înalt vârf din Culmea Preluca, Dealul Florii (812 m altitudine) precedat de culoarul drumulului ce suie pe valea Morilor dinspre Măgureni spre cătunul Valea Arinilor.

După un scurt popas suim pe vârful Dealului Măgureniului de unde putem panorama la N spre vârful Igniş, la NE vârful Mogoşa, Gutâiul, la E-SE Munţii Lăpuşului (vârfurile Prislop, Neteda, Secu) şi apoi Hudin, Ţibleş, în final vârfurile Breze, Aluniş şi culmea Măgoajei.

Ajungem din nou în poiana stânei și coborâm către NV pe culmea parcursă de un drum făcut de geologi. Întâlnim o altă sondă a IPEG Maramureş, trecem pe deasupra la Piatra lui Avram și vâlcele-i accidentate. Ajungem la cariera de dolomite (aici se produce terasit şi mozaic pentru construcţii) şi vechea galeria de prospectări geologice a IPEG din Măgureni dominată spre V de un masiv dolomitic compact.

Nu urmăm drumul descendent spre Măgureni ci, pentru a reveni la mașină în Poiana Soarelui I, mergem către NE pe lizieră, adică spre valea Babei. Circuitul se încheie după 5 ore și jumătate de la debut.

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Share This